« Heb 12:28 List do Hebrajczyków 12:29 Heb 13:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo też Bóg nasz ogień trawiący (jest.)
2.WUJEK.1923Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym.
3.RAKOW.NTAbowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym.
5.GDAŃSKA.2017Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym.
6.JACZEWSKIInaczej - źle z nami będzie. Bóg ukarze nas, jako ogień wszystko trawiący.
7.SYMONalbowiem "Bóg nasz jest ogniem trawiącym".
8.MARIAWICIAlbowiem Bóg nasz jest ogniem pożerającym.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym.
11.TYSIĄCL.WYD5Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym.
12.BRYTYJKAAlbowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym.
13.POZNAŃSKAbo przecież nasz "Bóg jest ogniem trawiącym".
14.WARSZ.PRASKAgdyż Bóg nasz jest ogniem wszystko pochłaniającym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem nasz Bóg jest także ogniem trawiącym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNasz Bóg bowiem jest ogniem, który może strawić wszystko.
17.TOR.PRZ.2023Albowiem nasz Bóg jest ogniem trawiącym.