« Heb 12:5 List do Hebrajczyków 12:6 Heb 12:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo kogo pan miłuje, karze, a bije każdego syna, którego przyjmuje.
2.WUJEK.1923Albowiem kogo Pan miłuje, karze, a biczuje każdego syna, którego pryjmuje.
3.RAKOW.NTKogo bowiem miłuje Pan, tego karze; a biczuje każdego syna którego przyjmuje.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem kogo Pan miłuje, tego karze, a smaga każdego, którego za syna przyjmuje.
5.GDAŃSKA.2017Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje.
6.JACZEWSKIbo karze Pan tego, kogo miłuje, tak jak ojciec własnego syna.
7.SYMONBo kogo Pan miłuje, tego ćwiczy: i biczuje każdego syna, którego przygarnia do siebie".
8.MARIAWICIAlbowiem kogoć Pan miłuje, tego karci, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje.
9.DĄBR.WUL.1973Bóg bowiem karci tego, kogo miłuje, nie szczędząc uderzeń temu, którego uznaje za syna.
10.DĄBR.GR.1961Pan bowiem karci tego, kogo miłuje, nie szczędząc uderzeń temu, którego uznaje za syna.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje.
12.BRYTYJKABo kogo Pan miłuje, tego karze, I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje.
13.POZNAŃSKAKogo bowiem Pan miłuje, tego wychowuje w karności, biczuje zaś każdego, kogo uznaje za syna".
14.WARSZ.PRASKAMiłuje bowiem Pan tego, kogo karze, zsyła chłostę na wszystkich, których przyjmuje za swe dzieci.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo kogo Pan miłuje tego uczy, a każde dziecko, które przyjmuje to ćwiczy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo kogo Pan kocha, tego karci, i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem.
17.TOR.PRZ.2023Kogo bowiem Pan miłuje, tego karci, natomiast chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje.