« Heb 12:7 List do Hebrajczyków 12:8 Heb 12:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co jeśli bez kaźni jesteście której uczestniki bywają wszytcy, to bękarci jesteście a nie synowie.
2.WUJEK.1923A jeźli jesteście bez karania, którego stali się wszyscy uczestnikami, tedyście złego łoża, a nie synami.
3.RAKOW.NTA jeśli jesteście bez karania, którego się ucześnikami sstali wszyscy, tedyć bękarty jesteście, a nie synami.
4.GDAŃSKA.1881A jeźli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, tedy jesteście bękartami, a nie synami.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami.
6.JACZEWSKIBylibyście bękartami a nie synami Boga, gdyby on was nie karał.
7.SYMONJeżeli tedy nie odbieracie karania, którego wszyscy doznali, jesteście dziećmi nieprawego łoża, a nie synami.
8.MARIAWICIA jeśli jesteście bez karania, którego się wszyscy inni stali uczestnikami, tedyście się z cudzołóstwa urodzili i nie jesteście prawymi synami.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli tedy nie odbieracie karania, w którym udział mają wszyscy, zatem nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi.
10.DĄBR.GR.1961Jeżeli więc nie jesteście karani, jak karani są wszyscy, zatem nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśli jesteście pozbawieni karcenia, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi.
12.BRYTYJKAA jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, tedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami.
13.POZNAŃSKAGdyby was nie karcono jak karci się wszystkich, bylibyście potomstwem nieprawym a nie synami.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli więc jesteście pozbawieni karania, to właściwie nie możecie uchodzić za synów, lecz raczej za dzieci nieprawego łoża.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli żyjecie bez wychowywania, którego wszyscy stali się uczestnikami, zatem jesteście nieślubnymi, a nie dziećmi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli nie jesteście karceni - tak jak wszyscy - to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami.
17.TOR.PRZ.2023A jeśli jesteście bez karcenia, które jest udziałem wszystkich, to jesteście dziećmi z nieprawego łoża, a nie synami.