« Heb 12:8 List do Hebrajczyków 12:9 Heb 12:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nad to, i cielesne ojce nasze mieliśmy ćwiczycielmi, i wstydaliśmy się (ich,) nie dalekoli więcej poddamy się ojcowi duchów, a żyć będziemy?
2.WUJEK.1923Nadto ciała naszego ojce mieliśmy uczycielmi i baliśmy się ich, zaż nie daleko więcej posłuszni będziem Ojcowi duchów, a żyć będziemy?
3.RAKOW.NTPotym, mieliśmy ciała naszego Ojce, którzy nas karali, i obawialiśmy się; zaż nie daleko więcej poddani będziemy Ojcowi duchów, a żyć będziemy?
4.GDAŃSKA.1881A nadto cielesnych ojców naszych mieliśmy, którzy nas karali, a baliśmy się ich; zaż daleko więcej nie mamy być poddani Ojcu duchów, abyśmy żyli?
5.GDAŃSKA.2017Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu duchów, abyśmy żyli?
6.JACZEWSKIMieliśmy rodziców na ziemi, którzy nas karali, a przecież szanowaliśmy ich: - czyż ojcu duszy naszej, który nas karze, abyśmy żyli wiecznie, posłusznymi nie będziemy?
7.SYMONCieleśni ojcowie nasi karali nas, a szanowaliśmy ich: jakoż daleko bardziej ulegli być mamy ojcu duchów, abyśmy żyli?
8.MARIAWICINadto mieliśmy ojców ciała naszego, którzy nas ćwiczyli, i mieliśmy ich we czci, to izali nie daleko bardziej powinniśmy być posłuszni Ojcu duchów, żebyśmy żyli?
9.DĄBR.WUL.1973A wreszcie jeśli cieleśni nasi ojcowie karali nas, a szanowaliśmy ich, czyż nie bardziej winniśmy ulegać Ojcu duchów, abyśmy żyli?
10.DĄBR.GR.1961A wreszcie, jeżeli nasi cieleśni ojcowie karcili nas, a szanowaliśmy ich, czyż nie bardziej winniśmy ulegać Ojcu duchów, aby żyć?
11.TYSIĄCL.WYD5Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy?
12.BRYTYJKAPonadto, szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali; czy nie daleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć?
13.POZNAŃSKAPoza tym mieliśmy na wychowawców naszych ojców i nie wstydziliśmy się, kiedy nas karcili. Czyż tym bardziej nie będziemy ulegli Ojcu dusz, aby żyć?
14.WARSZ.PRASKAA jeśli szanowaliśmy naszych ziemskich ojców, mimo że nas niejednokrotnie karcili, to czyż nie tym większy szacunek powinniśmy okazywać Ojcu dusz naszych, aby sobie przez to zasłużyć na życie?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wcześniej mieliśmy jako wychowawców ojców naszej cielesnej natury i ich szanowaliśmy; czyż nie daleko bardziej winniśmy być posłuszni Ojcu duchów, abyśmy żyli?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto, jeśli nasi ziemscy ojcowie karcili nas, a my ich za to szanowaliśmy, to czy nie tym bardziej powinniśmy podporządkować się Ojcu duchów - po to, żeby żyć?
17.TOR.PRZ.2023Ponadto, mieliśmy naszych ojców według ciała, którzy nas karcili, i szanowaliśmy ich. Czyż nie mamy być daleko bardziej poddani Ojcu duchów, by żyć?