« Heb 12:29 List do Hebrajczyków 13:1 Heb 13:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574BRaterska miłość niech trwa.
2.WUJEK.1923Miłość braterstwa niechaj trwa w was.
3.RAKOW.NTMiłość braterska niech trwa.
4.GDAŃSKA.1881Miłość braterska niech zostaje.
5.GDAŃSKA.2017Niech trwa braterska miłość.
6.JACZEWSKIMiłość braterska niech was jednoczy.
7.SYMONNiechaj trwa w was miłość braterska.
8.MARIAWICIMiłość braterska niechaj będzie między wami,
9.DĄBR.WUL.1973Trwajcie w miłości braterskiej.
10.DĄBR.GR.1961Trwajcie w miłości braterskiej.
11.TYSIĄCL.WYD5Niech trwa braterska miłość.
12.BRYTYJKAMiłość braterska niechaj trwa.
13.POZNAŃSKAMiłość braterska niech zawsze trwa.
14.WARSZ.PRASKATrwajcie jak bracia we wzajemnej miłości!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech trwa wzajemne kochanie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPielęgnujcie braterską miłość.
17.TOR.PRZ.2023Miłość braterska niech trwa.