« Heb 13:10 List do Hebrajczyków 13:11 Heb 13:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo których zwierząt krew bywa wniesiona za grzechy do świętych (pałaców) przez arcyoffiarnika, tych ciała żgą za obozem.
2.WUJEK.1923Albowiem których bydląt krew bywa wnoszona do świątnice przez najwyższego kapłana, tych ciała bywają palone za obozem.
3.RAKOW.NTAbowiem bydląt których wnoszona bywa krew za grzech do świętych miejsc przez przedniejszego Ofiarownika, tych ciała bywają palone przed obozem.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem bydląt, których krew bywa wnoszona za grzech do świątnicy przez najwyższego kapłana, tych ciała palone bywają za obozem.
5.GDAŃSKA.2017Ciała bowiem tych zwierząt, których krew najwyższy kapłan wnosi do Najświętszego Miejsca za grzech, są spalane za obozem.
6.JACZEWSKIRzecz to dawno przepowiedziana. Wiecie, że bydlęta, których krew najwyższy kapłan wnosił do Kościoła, za obozem palone były.
7.SYMONAlbowiem ciała bydląt, których krew wnosi arcykapłan do Świątnicy, palone są za obozem.
8.MARIAWICITych bowiem zwierząt, których krew za grzech wnoszona bywa do Świątnicy przez najwyższego Kapłana, ciała bywają palone za obozem.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem ciała tych zwierząt, których krew wnosi arcykapłan do miejsca Świętego, palone są poza obozem.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem ciała tych zwierząt, których krew wnosi arcykapłan do miejsca Świętego (dla przebłagania) za grzech, palone są poza obozem.
11.TYSIĄCL.WYD5Ciała bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę przebłagalną, są spalane poza obozem.
12.BRYTYJKAAlbowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem.
13.POZNAŃSKAMięso tych zwierząt, których krew wnosi arcykapłan do sanktuarium jako ofiarę za grzech, spala się przecież poza obozem.
14.WARSZ.PRASKAArcykapłan bowiem wnosi do świątyni jako ofiarę przebłagalną krew zabitych zwierząt, ich ciała zaś spala się poza obozem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż do miejsc Świętych, za grzech, jest wnoszona przez arcykapłana krew zwierząt, a ich ciała są spalane na zewnątrz obozu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo ciała zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem.
17.TOR.PRZ.Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi za grzech do świętego świętych, są palone poza obozem.