« Heb 13:12 List do Hebrajczyków 13:13 Heb 13:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto wynidźmy k niemu precz z obozu, urąganie jego niosąc.
2.WUJEK.1923Wynidźmyż tedy do niego za obóz, nosząc urąganie jego.
3.RAKOW.NTWynidźmyż tedy do niego przed obóz, urąganie jego nosząc.
4.GDAŃSKA.1881Wynijdźmyż tedy do niego za obóz, nosząc urąganie jego.
5.GDAŃSKA.2017Wyjdźmy więc do niego poza obóz, biorąc na siebie jego pohańbienie.
6.JACZEWSKIWynijdźmyż tedy i my za miasto żydowskie, podzielając z Chrystusem urągania jego.
7.SYMONWynijdźmyż do niego za obóz, niosąc urąganie jego:
8.MARIAWICIWynijdźmyż tedy do Niego precz z obozu, nosząc na sobie naśmiewania się z Niego.
9.DĄBR.WUL.1973Wyjdźmyż tedy do niego za obóz, mając udział w jego zniewadze.
10.DĄBR.GR.1961Wyjdźmyż tedy do niego za obóz, biorąc udział w jego zniewadze.
11.TYSIĄCL.WYD5Również i my wyjdźmy do Niego poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągowisko.
12.BRYTYJKAWyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego.
13.POZNAŃSKAWyjdźmy przeto do Niego poza obóz, dzieląc z Nim Jego zniesławienie.
14.WARSZ.PRASKAZatem i my winniśmy wyjść do Niego poza obóz, ażeby być z Nim w chwilach Jego pohańbienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wychodźmy do niego, na zewnątrz obozu, oznajmiając jego obelgę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWyjdźmy więc do Niego poza obóz, niosąc Jego pohańbienie.
17.TOR.PRZ.Wychodźmy więc do Niego poza obóz, niosąc Jego hańbę.