« Heb 13:14 List do Hebrajczyków 13:15 Heb 13:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przezeń przeto przynośmy offiarę chwały zawżdy Bogu, to jest: Owoc warg wyznawających imieniu jego.
2.WUJEK.1923Przez niego tedy zawsze ofiarujmy Bogu ofiarę chwały, to jest, owoc warg wyznawających imieniowi jego.
3.RAKOW.NTPrzez niego tedy przynośmy ofiarę chwały ustawicznie Bogu, to jest, owoc warg wyznawających imieniowi jego.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż przez niego ofiarujmy Bogu ofiarę chwały ustawicznie, to jest owoce warg wyznawających imieniowi jego.
5.GDAŃSKA.2017Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg, które wyznają jego imię.
6.JACZEWSKIPrzez Jezusa Chrystusa dziękujmy Bogu za wszystko i czcijmy jego imię święte.
7.SYMONprzez niego tedy ofiarujmy Bogu zawsze ofiarę chwały, to jest, owoc warg, sławiących imię jego.
8.MARIAWICIPrzez Niego tedy ofiarujmy zawsze Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg wyznających Imieniowi Jego.
9.DĄBR.WUL.1973Przez niego więc zawsze składajmy Bogu ofiarę chwały, tj. owoc warg wyznających imię jego.
10.DĄBR.GR.1961Przez niego więc zawsze składajmy Bogu ofiarę uwielbienia, tj. owoc warg wyznających imię jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę pochwalną nieustannie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię.
12.BRYTYJKAPrzez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię.
13.POZNAŃSKAPrzez Niego więc składajmy Bogu ustawicznie ofiarę uwielbienia, to jest owoc ust, które wysławiają Jego imię.
14.WARSZ.PRASKAPrzez Niego też winniśmy składać Bogu ofiarę chwały, owoc warg naszych, którymi wielbimy Jego imię.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem przez niego, zawsze składajmy Bogu ofiarę uwielbienia, to jest owoc warg, które wyznają jego Imię.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę uwielbienia, to znaczy owoc warg wyznających Jego Imię.
17.TOR.PRZ.Przez Niego więc nieustannie składamy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg wyznających Jego imię.