« Heb 13:22 List do Hebrajczyków 13:23 Heb 13:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiedzcie że brat Tymotheus wypuszczon, zktórym jeśli rychło przyjdzie, ujrzę was.
2.WUJEK.1923Wiedzcie, iż brat nasz Tymotheusz wypuszczon, z którym, (jeźli rychléj przyjdzie), oglądam was.
3.RAKOW.NTWiedzcie iż brat nasz Timotheusz wypuszczon jest, z którym (jeśliby rychło przyszedł) oglądam was.
4.GDAŃSKA.1881Wiedzcie o bracie Tymoteuszu, że jest wypuszczony, z którym (jeźlibym szybko przyszedł), oglądam was.
5.GDAŃSKA.2017Wiedzcie, że brat Tymoteusz został uwolniony. Jeśli niedługo przybędzie, wraz z nim was zobaczę.
6.JACZEWSKIWiedzcie o tem, iż brat nasz Tymoteusz odzyskał wolność. Gdy do mnie rychlej przybędzie, wezmę go z sobą, by was odwiedzić.
7.SYMONWiedzcie, że brat nasz Tymoteusz uwolniony został. Jeżeli rychło przybędzie, z nim was obaczę. Pozdrówcie wszystkich przełożonych waszych i wszystkich świętych.
8.MARIAWICIWiedzcie też, że Tymoteusza, brata naszego, wypuszczono i niema go tu ze mną, z którym (jeśliby rychło przyszedł) oglądam was.
9.DĄBR.WUL.1973Wiedzcie, że brat nasz, Tymoteusz, został uwolniony. Jeśli rychło przybędzie, wraz z nim was zobaczę.
10.DĄBR.GR.1961Wiedzcie, że brat nasz, Tymoteusz, został uwolniony. Jeżeli rychło przybędzie, zobaczę was razem z nim.
11.TYSIĄCL.WYD5Wiedzcie, że brat nasz, Tymoteusz, został zwolniony. Jeśli tylko wnet przybędzie, z nim razem zobaczę was.
12.BRYTYJKAWiedzcie, że brat nasz, Tymoteusz, został zwolniony; jeżeli wkrótce przyjdzie, zobaczę was razem z nim.
13.POZNAŃSKAWiedzcie, że nasz brat Tymoteusz został uwolniony. Jeżeli się pospieszy, to razem was odwiedzimy.
14.WARSZ.PRASKAChciałbym wam też donieść, że brat nasz, Tymoteusz, został już zwolniony. Jeżeli zjawi się tu niedługo, zobaczę was tu razem z nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiedzcie, że został uwolniony nasz brat Tymoteusz. Razem z nim zaraz was zobaczę, jeśli szybciej będzie mógł przyjść.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiedzcie, że nasz brat Tymoteusz został zwolniony. Zobaczę was razem z nim, jeśli wkrótce przyjdzie.
17.TOR.PRZ.Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz został uwolniony, z nim, jeśliby przyszedł szybciej, ujrzę was.