« Heb 13:2 List do Hebrajczyków 13:3 Heb 13:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pamiętajcie (na) więźnie, jakobyście znimi więźniowie, (też na) utrapione, jakobyście też sami wciele byli.
2.WUJEK.1923Pamiętajcie na więźnie, jakoby wespół więźniowie, i na utrapione, jakoby sami będąc w ciele.
3.RAKOW.NTPamiętajcie na więźnie, jakobyście byli wespół z nimi więźniami; na utrapione, jako ci którzy też sami jesteście w ciele.
4.GDAŃSKA.1881Pamiętajcie na więźniów, jakobyście spółwięźniami byli; na utrapionych, jako ci, którzy też w ciele jesteście.
5.GDAŃSKA.2017Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, o uciskanych, jako ci, którzy też jesteście w ciele.
6.JACZEWSKIO uwięzionych i nieszczęśliwych pamiętajcie. Pomyślcie, co by się z wami działo, gdybyście się w ich położeniu znaleźli?
7.SYMONPamiętajcie o więźniach, jakobyście sami byli więźniami: i o cierpiących, bo i sami żyjecie w ciele.
8.MARIAWICIPamiętajcie o więźniach tak, jak gdybyście sami społem uwięzieni byli; i na tych, którzy cierpią, jako też i sami będąc w ciele.
9.DĄBR.WUL.1973Pamiętajcie o więźniach, jakbyście i sami więźniami byli, oraz o cierpiących, bo i sami żyjecie w ciele.
10.DĄBR.GR.1961Pamiętajcie o więźniach, tak jakbyście razem z nimi byli więźniami, a także o cierpiących, bo i wy sami żyjecie w ciele.
11.TYSIĄCL.WYD5Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami żyjecie w ciele.
12.BRYTYJKAPamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście.
13.POZNAŃSKAPamiętajcie o więźniach, jakbyście razem z nimi byli uwięzieni, o dręczonych, bo przecież i sami jesteście ludźmi.
14.WARSZ.PRASKAPamiętajcie też o uwięzionych, tak jakbyście sami pozostawali w więzach, i o tych, którzy cierpią jakikolwiek ucisk, bo i sami jeszcze ciągle żyjecie w ciele [które może być poddanie uciskowi].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli zjednoczeni; i o tych, którzy są krzywdzonymi, skoro sami jesteście w ciele.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPamiętajcie o więźniach, jakbyście sami byli więźniami, oraz o prześladowanych, ponieważ też jesteście w ciele.
17.TOR.PRZ.Pamiętajcie o więźniach, jakbyście razem z nimi byli uwięzieni, o krzywdzonych, jako że sami jesteście w ciele.