« Heb 2:10 List do Hebrajczyków 2:11 Heb 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż i poświącający i święcący się z jednego wszytcy. Prze którą przyczynę nie wstydzi się bracią je zwać.
2.WUJEK.1923Bo który poświęca, i którzy bywają poświęceni, z jednego wszyscy. Dla któréj przyczyny nie wstyda się, bracią ich nazwać,
3.RAKOW.NTBo i ten który poświęca, i ci którzy bywają poświęceni, z jednego są wszyscy; dla której przyczyny nie sroma się bracią ich nazywać,
4.GDAŃSKA.1881Bo ten, który poświęca i ci, którzy bywają poświęceni, z jednego są wszyscy, dla której przyczyny nie wstydzi się ich braćmi nazywać,
5.GDAŃSKA.2017Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi;
6.JACZEWSKINiech to was nie dziwi, że Syn Boży stał się człowiekiem: bo wedle przepowiedni Pisma św. i ten, co uświątobliwia, i ci, co zostają uświątobliwieni, jeden w części mają początek. Messyasz w Piśmie św. ludzi braćmi swemi nazywać raczy.
7.SYMONAlbowiem tak ten, który poświęca, jak i ci, którzy są poświęcani, z jednego są wszyscy. I dlatego to nie wstydzi się on nazywać ich braćmi swymi,
8.MARIAWICIBo i Ten, Który poświęca, i ci, którzy są poświęcani, z Jednego są wszyscy. Dla tej przyczyny nie wstydzi się ich braćmi nazywać,
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem tak ten, który uświęca, jak i ci, co uświęcenia dostępują, z jednego wszyscy. I dlatego to nie wstydzi się braćmi ich nazywać mówiąc:
10.DĄBR.GR.1961Albowiem tak ten, który uświęca, jak i ci, co uświęcenia dostępują, z jednego pochodzą wszyscy. I dlatego to nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc:
11.TYSIĄCL.WYD5Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy [pochodzą]. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi, mówiąc:
12.BRYTYJKABo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy; z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi,
13.POZNAŃSKAUświęcający bowiem i uświęceni - wszyscy pochodzą od Jednego, dlatego nie wstydzi się nazwać ich braćmi,
14.WARSZ.PRASKAW ten sposób wszyscy pochodzą od jednego [Ojca]: zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy uświęcenia dostępują. Dlatego Jezus nie wstydzi się nazywać ludzi swymi braćmi, mówiąc:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo zarówno uświęcający, jak i uświęcani, wszyscy są z Jednego. Zatem z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż Ten, który uświęca, jak i wszyscy ci, którzy są uświęcani, pochodzą od Jednego. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi,
17.TOR.PRZ.Bo i Ten, który uświęca, i ci, którzy są uświęcani, z jednego są wszyscy; z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi,