« Heb 2:11 List do Hebrajczyków 2:12 Heb 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiąc: Opowiem imię twoje bratom moim, wpośrzód zboru chwalić będę cię.
2.WUJEK.1923Mówiąc: Opowiem imię twoje braci mojéj, w pośrodku kościoła chwalić cię będę.
3.RAKOW.NTMówiąc: Opowiem imię twoje braciej mojej, w pojśrzodku zboru śpiewaćci będę.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Opowiem imię twoje braciom moim, w pośrodku zgromadzenia śpiewać ci będę.
5.GDAŃSKA.2017Mówiąc: Oznajmię twoje imię moim braciom, pośród zgromadzenia będę ci śpiewał.
6.JACZEWSKIMówi on do Boga: Opowiem imię twoje braci mojej; w kościele publicznie chwalić cię będę.
7.SYMONmówiąc: "Opowiem imię twoje braciom moim: w pośrodku zgromadzenia sławić cię będę".
8.MARIAWICImówiąc: Oznajmię Imię Twoje braci mojej, w pośrodku Kościoła będę Cię chwalił.
9.DĄBR.WUL.1973Imię twoje ogłoszę braciom moim, w pośrodku Kościoła sławić cię będę.
10.DĄBR.GR.1961Imię twoje ogłoszę braciom moim, w pośrodku Kościoła sławić cię będę.
11.TYSIĄCL.WYD5Oznajmię imię Twoje braciom moim, pośrodku zgromadzenia będę Cię wychwalał.
12.BRYTYJKAMówiąc:Będę opowiadał imię twoje braciom moim, Będę cię chwalił pośród zgromadzenia;
13.POZNAŃSKAmówiąc: "Ogłoszę moim braciom Twoje imię, w zgromadzeniu będę Cię wystawiał",
14.WARSZ.PRASKAOgłoszę [o Boże] Twoje imię moim braciom będę Cię wychwalał wobec całego zgromadzenia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Oznajmię Twoje Imię moim braciom, będę Cię sławił w hymnie w środku zgromadzenia wybranych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITgdy mówi: Będę głosił Twe imię pośród moich braci, będę Cię wywyższał w zgromadzeniu ludzi;
17.TOR.PRZ.Gdy mówi: Opowiem imię Twoje moim braciom, pośrodku zgromadzenia zaśpiewam Ci hymn.