« Heb 2:12 List do Hebrajczyków 2:13 Heb 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zasię: Ja będę ufać nań. I zasię: Oto ja i dzieci które mi dał Bóg.
2.WUJEK.1923I zasię: Ja w nim dufać będę. I zasię: Oto Ja i dzieci moje, które mi dał Bóg.
3.RAKOW.NTI zasię: Ja będę dufać w nim. A zasię: Oto ja i one dzieci, które mi dał on Bóg.
4.GDAŃSKA.1881I zasię: Ja w nim ufać będę; a zasię: Oto ja i dzieci, które mi dał Bóg.
5.GDAŃSKA.2017I znowu: Będę pokładał w nim ufność. I znowu: Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg.
6.JACZEWSKIA w innem miejscu kościół odzywa się o Messyaszu: Ja z całem zaufaniem do niego udawać się będę; Messyasz zaś mówi o wiernych swoich: Oto ja i dzieci moje, które mi Bóg dał.
7.SYMONI jeszcze: "Ja w nim ufać będę". I znowu: "Otom ja, i dzieci moje, które mi dał Bóg".
8.MARIAWICII znowu: Ja będę w Nim ufał. I znowu: Oto Ja i dzieci Moje, które Mi dał Bóg.
9.DĄBR.WUL.1973I znowu: Ja w nim ufać będę. Oraz: Otom ja i dzieci moje, które mi dał Bóg.
10.DĄBR.GR.1961I znowu: Ja ufać mu będę. Oraz: Otom ja i dzieci, które mi dał Bóg.
11.TYSIĄCL.WYD5I znowu: Ufność w Nim pokładać będę. I znowu: Oto Ja i dzieci moje, które Mi dał Bóg.
12.BRYTYJKAI znowu: Ufność w nim pokładać będę; i znowu: Otom Ja i dzieci, które mi dał Bóg.
13.POZNAŃSKAi znowu: "Ja będę w Nim pokładał ufność", i znowu: "Otom ja i dzieci, które mi dał Bóg".
14.WARSZ.PRASKAPowiedział także: W Nim będę pokładał całą moją ufność oraz: Oto ja sam i moje dzieci, które mi Bóg dał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I znowu: Ja będę Tym, co polega na nim. I znowu: Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITalbo: W Nim będę pokładał ufność; albo: Oto Ja i dzieci, które dał mi Bóg.
17.TOR.PRZ.I ponownie: Ja będę pokładał w Nim ufność. I ponownie: Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg.