« Heb 2:14 List do Hebrajczyków 2:15 Heb 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wyrwałby one którzykolwiek strachem śmierci przez wszytek żywot powinni byli niewoli.
2.WUJEK.1923A iżby wyzwolił te, którzy dla bojaźni śmierci przez wszystek żywot podlegli byli niewoli.
3.RAKOW.NTA iżby oswobodził te, którzykolwiek bojaźnią śmierci, przez wszytek żywot podlegli byli niewoli.
4.GDAŃSKA.1881A iżby wyswobodził tych, którzy dla bojaźni śmierci po wszystek czas żywota podlegli byli niewoli.
5.GDAŃSKA.2017I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli.
6.JACZEWSKIi aby oswobodził tych, którzy bojąc się śmierci, przez całe życie służyli diabłu.
7.SYMONi aby wyzwolił tych, którzy dla bojaźni śmierci przez całe życie trzymani byli w niewoli.
8.MARIAWICIi żeby wybawić tych, którzy z bojaźni śmierci przez całe życie swe byli w niewoli.
9.DĄBR.WUL.1973i wyzwolił tych, którzy z bojaźni śmierci przez całe życie podlegali niewoli.
10.DĄBR.GR.1961i wyzwolić tych, którzy z bojaźni śmierci przez całe życie podlegali niewoli.
11.TYSIĄCL.WYD5i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli.
12.BRYTYJKAI aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.
13.POZNAŃSKAi aby uwolnić wszystkich, którzy w lęku przed śmiercią przez całe życie byli skazani na niewolę.
14.WARSZ.PRASKAi aby uwolnić tych wszystkich, którzy pozostawali w jej więzach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także aby wyzwolił tych, którzy przez całe życie, w lęku śmierci podlegli niewoli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi wyzwolić tych wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie pozostawali w niewoli.
17.TOR.PRZ.I żeby wyswobodzić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegli byli niewoli.