« Heb 2:15 List do Hebrajczyków 2:16 Heb 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo więc nie aniołów przyjął ale nasienie Abrahamowo przyjmuje.
2.WUJEK.1923Bo nigdzie Aniołów nie przyjmuje; ale nasienie Abrahamowe przyjmuje.
3.RAKOW.NTBo iście Aniołów nie przyjmuje, ale nasienie Abraamowe przyjmuje.
4.GDAŃSKA.1881Bo zaiste nigdzie nie przyjął Aniołów, ale nasienie Abrahamowe przyjął.
5.GDAŃSKA.2017Bo zaprawdę nie przyjął natury aniołów, ale potomstwo Abrahama.
6.JACZEWSKIZresztą wiecie, że Messyasz przyszedł zbawić nie aniołów, lecz ludzi:
7.SYMONBo się nigdzie nie mówi, żeby przygarnął aniołów, ale przygarnął potomstwo Abrahamowe.
8.MARIAWICIAlbowiem nigdzie Aniołów nie przyjął, ale nasienie Abrahamowe przyjął.
9.DĄBR.WUL.1973Boć przecież nie aniołów przygarnął do siebie, ale potomstwo Abrahama przygarnął.
10.DĄBR.GR.1961Bo aniołów przecież nie przygarnął do siebie, ale potomstwo Abrahama.
11.TYSIĄCL.WYD5Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe.
12.BRYTYJKABo przecież ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama.
13.POZNAŃSKAPrzecież nie aniołami się zajmuje, ale "troszczy się o potomstwo Abrahama".
14.WARSZ.PRASKABo rzeczywiście przychodzi On z pomocą nie aniołom, ale – jak mówi Pismo – przygarnia potomków Abrahama.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo, nieprawdaż, nie przygarnia aniołów, lecz przygarnia z potomstwa Abrahama.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOczywiste jest przecież, że ujmuje się On nie za aniołami, lecz za potomstwem Abrahama.
17.TOR.PRZ.2023Albowiem oczywistym jest, że nie ujmuje się On za aniołami, ale ujmuje się za potomstwem Abrahama.