« Heb 2:17 List do Hebrajczyków 2:18 Heb 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wtem iż sam ucierpiał gdy był kuszon, może pokusy cierpiące ratować.
2.WUJEK.1923Albowiem w czem sam ucierpiał i kuszon był, mocen jest i tym, którzy są kuszeni, dopomódz.
3.RAKOW.NTAbowiem dla tego iż cierpiał sam kuszony będąc, może te którzy pokuszeni bywają ratować.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem że sam cierpiał będąc kuszony, może tych, którzy są w pokusach, ratować.
5.GDAŃSKA.2017A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach.
6.JACZEWSKIkto bowiem cierpiał i doznawał pokus, ten łatwiej uleczy tych, którzy cierpią podobnie i pokus doznają.
7.SYMONPonieważ sam był doświadczon przez cierpienia, dlatego mocen jest dopomódz tym, którzy są doświadczani.
8.MARIAWICIBo w tem, w czem Sam ucierpiał i był kuszony, mocen jest i tym, którzy bywają kuszeni, pomagać.
9.DĄBR.WUL.1973Bo w czym sam cierpiał i był doświadczany, mocen jest dopomóc i tym, którzy doświadczeń doznają.
10.DĄBR.GR.1961Bo tak, jak sam był doświadczany cierpieniem, tak ma moc dopomóc i tym, którzy są doświadczani.
11.TYSIĄCL.WYD5Przez to bowiem, co sam wycierpiał poddany próbie, może przyjść z pomocą tym, którzy jej podlegają.
12.BRYTYJKAA że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą.
13.POZNAŃSKAWłaśnie dlatego, że On sam doznał, czym jest pokusa, może wspomagać kuszonych.
14.WARSZ.PRASKAW czym bowiem sam cierpiał znosząc różne doświadczenia, w tym może również przyjść z pomocą tym, którzy są poddawani próbom.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż w czym sam cierpiał i został doświadczonym może pomagać doświadczanym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo w czym doznał cierpień, sam będąc doświadczany, w tym może także pomóc przechodzącym przez próby.
17.TOR.PRZ.W czym bowiem doznał cierpień, będąc poddawany próbie, w tym może dopomóc tym, którzy są poddawani próbie.