« Heb 4:15 List do Hebrajczyków 4:16 Heb 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przystąpmy przeto zbespieczeństwem k stolicy łaski, abychmy wzięli zmiłowanie, i znaleźli łaskę ku potrzebnej pomocy.
2.WUJEK.1923Przystąpmy tedy z ufnością do stolice łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie, i łaskę naleźli ku pogodnemu ratunku.
3.RAKOW.NTPrzystąpmysz tedy z beśpiecznością do stolice łaski, abyśmy wzięli miłosierdzie, i łaskę naleźli ku wczesnemu ratunkowi.
4.GDAŃSKA.1881Przystąpmyż tedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego.
5.GDAŃSKA.2017Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili.
6.JACZEWSKIUdawajmy się tedy z ufnością do tronu łaski, iżbyśmy dostąpili zmiłowania, i znaleźli pomoc stosowną.
7.SYMONZbliżmy się tedy śmiało do tronu łaski, abyśmy dostąpili zmiłowania, i znaleźli łaski w potrzebie.
8.MARIAWICIPrzystąpmyż tedy śmiele do stolicy łaski Jego, żebyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę w pomocy w czasie potrzeby.
9.DĄBR.WUL.1973Zbliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali zmiłowanie i dostąpili łaski w pomocy pożądanej.
10.DĄBR.GR.1961Zbliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali zmiłowanie i dostąpili łaski pomocy w chwili potrzeby.
11.TYSIĄCL.WYD5Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.
12.BRYTYJKAPrzystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.
13.POZNAŃSKAPrzystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali zmiłowanie i znaleźli pomocną łaskę w potrzebie.
14.WARSZ.PRASKAPrzystąpmy więc pełni ufności do tronu łaski, by doznać miłosierdzia i łaski, gdy będziemy w potrzebie
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem możemy z otwartością zbliżać się do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia oraz odkryli łaskę do stosownej pomocy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze.
17.TOR.PRZ.2023Zbliżajmy się więc z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę, a we właściwym czasie pomoc.