« Heb 5:9 List do Hebrajczyków 5:10 Heb 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nazwan od Boga arcyoffiarnikiem wedle porządku Melchisedeka.
2.WUJEK.1923Nazwany od Boga Najwyższym kapłanem wedle porządku Melchisedecha.
3.RAKOW.NTNazwany od Boga przedniejszym Ofiarownikiem wedle porządku Melchisedekowego.
4.GDAŃSKA.1881Nazwany będąc od Boga kapłanem najwyższym według porządku Melchisedekowego.
5.GDAŃSKA.2017Nazwany przez Boga najwyższym kapłanem według porządku Melchizedeka.
6.JACZEWSKIi kapłanem przed Bogiem wedle porządku Melchysedecha.
7.SYMONnazwany od Boga arcykapłanem według porządku Melchizedecha.
8.MARIAWICIbędąc nazwany od Boga Najwyższym Kapłanem według porządku Melchizedecha.
9.DĄBR.WUL.1973Arcykapłanem według porządku Melchizedecha nazwany też był przez Boga.
10.DĄBR.GR.1961Arcykapłanem według porządku Melchizedecha nazwany też był przez Boga.
11.TYSIĄCL.WYD5nazwany przez Boga arcykapłanem na wzór Melchizedeka.
12.BRYTYJKAI został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka.
13.POZNAŃSKANazwany został przez Boga arcykapłanem "na podobieństwo Melchizedecha".
14.WARSZ.PRASKAOn, którego Bóg nazwał kapłanem na wzór Melchizedeka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaś przez Boga został nazwany Arcykapłanem według porządku Melchicedeka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITnazwany przez Boga Arcykapłanem według porządku Melchizedeka.
17.TOR.PRZ.2023I został nazwany przez Boga arcykapłanem według porządku Melchisedeka.