« Heb 5:10 List do Hebrajczyków 5:11 Heb 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574O któremby wiele mówić, i trudnoby tłumaczyć: ponieważ staliście się leniwi słuchać.
2.WUJEK.1923O którym nam wielka rzecz i nie wyprawna ku mówieniu; boście się stali słabymi ku słuchaniu.
3.RAKOW.NTO czym wiele mówić mamy, i trudnego ku wykładaniu, dla tego żeście się gnuśni sstali w słuchaniu.
4.GDAŃSKA.1881O którym wiele by się miało mówić i trudnych rzeczy do wyłożenia; aleście się wy stali leniwi ku słuchaniu.
5.GDAŃSKA.2017Wiele mamy o nim do powiedzenia, a trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu.
6.JACZEWSKIWiele mam do mówienia o tem, ale obawiam się, czy wy to zrozumieć zdołacie.
7.SYMONMielibyśmy o tem wiele rzeczy do powiedzenia, których atoli nie łatwo wam objaśnić, boście się stali nieudolnymi do pojmowania ich.
8.MARIAWICIO Nim to wielka miała być nasza mowa i nie łatwa ku wyłożeniu; ale staliście się słabymi ku słuchaniu.
9.DĄBR.WUL.1973Mielibyśmy wiele o tym do powiedzenia, ale niełatwo to wyjaśnić wam, którzyście się stali niezdolni do słuchania.
10.DĄBR.GR.1961Mielibyśmy wiele o tym do powiedzenia, ale niełatwo to wyjaśnić wam, którzyście się stali niezdolni do słuchania.
11.TYSIĄCL.WYD5Wiele mamy o Nim do powiedzenia, a trudno to wyjaśnić, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu.
12.BRYTYJKAO tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu.
13.POZNAŃSKANa ten temat trzeba będzie wam dużo powiedzieć i włożyć wiele trudu w wyjaśnienie, bo niechętni z was słuchacze.
14.WARSZ.PRASKAMielibyśmy jeszcze wiele do powiedzenia o Nim, ale trudno przedłożyć wam całą naukę, gdyż jesteście bardzo nieskorzy do słuchania.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On jest tym, o którym wam mówimy liczne i trudne do wyjaśnienia słowo, gdyż staliście się ociężali słuchem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMamy o tym wiele do powiedzenia, lecz trudno to wam wyjaśnić, gdyż staliście się ociężali w słuchaniu.
17.TOR.PRZ.2023O którym mamy wiele słów do powiedzenia i trudnych do wyjaśnienia, skoro staliście się ociężali w słuchaniu.