« Heb 5:13 List do Hebrajczyków 5:14 Heb 6:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Doskonałych lepak jest mocne jedło, którzy prze zwyczaj smaki mają wyprawione, ku rozsądzaniu i dobrego i złego.
2.WUJEK.1923A doskonałych jest twardy pokarm, tych, którzy przez zwyczajenie zmysły mają wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego i złego.
3.RAKOW.NTAle doskonałych jest twardy pokarm, którzy przez zwyczaj zmysły ćwiczone mają ku rozeznaniu i dobrego i złego.
4.GDAŃSKA.1881Aleć doskonałym należy twardy pokarm, to jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego i złego.
5.GDAŃSKA.2017Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła.
6.JACZEWSKIW materyi religijnej ten za dojrzałego poczytanym być może, kto nabył należytej wprawy przy rozróżnianiu dobrego i złego.
7.SYMONAle doskonałym daje się pokarm mocny: tym, którzy przez ćwiczenie wprawili swe władze umysłowe do rozpoznawania dobrego i złego.
8.MARIAWICIAle pokarm mięższy jest dla doskonałych, to jest dla tych, którzy przez (dobry) zwyczaj mają wyćwiczony umysł ku rozeznaniu, co dobre, a co złe.
9.DĄBR.WUL.1973Lecz doskonałym daje się pokarm stały, tym, którzy przez ćwiczenie wyrobili w sobie zdolność do rozróżniania dobrego i złego.
10.DĄBR.GR.1961Ale dorosłym daje się pokarm stały, tym, którzy przez ćwiczenie wyrobili w sobie zdolność do rozróżniania dobrego i złego.
11.TYSIĄCL.WYD5Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władze umysłu zaprawione do rozróżniania dobra i zła.
12.BRYTYJKAPokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego.
13.POZNAŃSKADorośli natomiast, ci mianowicie, którzy przez ćwiczenie wyrobili w sobie łatwość rozróżniania dobra od zła, potrzebują stałego pokarmu.
14.WARSZ.PRASKANatomiast stałym pokarmem żywią się ludzie dorośli, którzy wskutek posiadanego doświadczenia mają umysł dostatecznie wyszkolony i potrafią odróżnić dobro od zła.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś solidny pokarm jest dla dojrzałych tych, co poprzez nabytą umiejętność mają wyćwiczoną zdolność umysłu do rozdzielenia szlachetnego i złego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem.
17.TOR.PRZ.2023Dojrzałym natomiast, właściwy jest stały pokarm; ci dzięki praktyce mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania tego, co dobre, a także i złe.