« Heb 5:1 List do Hebrajczyków 5:2 Heb 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zarówno żałować mogący nieumiejętnych i błądzących, ponieważ i sam otoczon mdłością.
2.WUJEK.1923Któryby się mógł użalić tych, co nie umieją i błądzą, gdyż i on obłożon jest krewkością.
3.RAKOW.NTKtóryby zarówno cierpieć mógł znieumiejętnymi i błądzącymi; gdyż i sam obtoczony jest słabościa.
4.GDAŃSKA.1881Który by mógł, jako przystoi, użalić się nieumiejętnych i błądzących, będący sam obłożony krewkością.
5.GDAŃSKA.2017Który może współczuć nieświadomym i błądzącym, gdyż sam podlega słabościom.
6.JACZEWSKIaby współbolał z tymi, którzy błądzą wskutek niewiadomości. A ponieważ i on też ulega słabościom:
7.SYMONi mógł się litować nad nieumiejętnymi i błądzącymi: ponieważ i sam jest obleczon słabością.
8.MARIAWICIi któryby się mógł ulitować nad tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ i on sam nie jest wolny od słabości,
9.DĄBR.WUL.1973Aby też mógł współczuć z tymi, którzy są w nieświadomości i błędzie, ponieważ i on sam poddany jest słabości.
10.DĄBR.GR.1961Aby też mógł być wyrozumiały dla tych, którzy są w nieświadomości i błędzie, ponieważ i on sam poddany jest słabości.
11.TYSIĄCL.WYD5Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości.
12.BRYTYJKAI mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości.
13.POZNAŃSKAMoże on okazywać łagodność wobec niewiedzących i błądzących, ponieważ i sam doznaje słabości,
14.WARSZ.PRASKAPowinien współczuć tym, którzy trwają w niewiedzy i w błędzie, bo przecież sam również podlega słabościom.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Może on być wyrozumiałym względem tych, co błądzą oraz prowadzą na manowce, gdyż sam jest także nosicielem słabości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa czyni to jako ten, który potrafi zrozumieć nieświadomych i błądzących, bo sam podlega słabościom.
17.TOR.PRZ.2023Który może okazywać współczucie nieświadomym i błądzącym, bo sam poddany jest słabości.