« Heb 5:6 List do Hebrajczyków 5:7 Heb 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który we dni ciała swego i modlitwy i proźby ku onemu który ji mógł ratować z śmierci, zkrzykiem mocnym i łzami, przyniósł, i wysłuchan z strachu.
2.WUJEK.1923Który za dni ciała swego modlitwy i pokorne prośby temu, który go mógł wybawić od śmierci, z wołaniem potężnem i łzami ofiarowawszy, był wysłuchan dla swej uczciwości.
3.RAKOW.NTKtóry za dni ciała swego, gdy i modlitwy i prośby, onemu który mógł wybawić go od śmierci, z krzykiem silnym i łzami ofiarował, i był wysłuchan z bojaźni.
4.GDAŃSKA.1881Który za dni ciała swego modlitwy i uniżone prośby do tego, który go mógł zachować od śmierci, z wołaniem wielkiem i ze łzami ofiarował, i wysłuchany jest dla uczciwości.
5.GDAŃSKA.2017On za dni swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności.
6.JACZEWSKITen Chrystus, żyjąc na ziemi jako człowiek, dobrowolnie samego siebie złożył Bogu w ofierze; a umierając śród niesłychanych boleści, ze łzami rzewnie się za nas modlił, i dla swej godności wysłuchanym został.
7.SYMONOn też, za życia swego w ciele, ofiarując temu, który mocen był wybawić go od śmierci, modlitwy i pokorne prośby z potężnem wołaniem i ze łzami, został wysłuchanym dla swej uległości.
8.MARIAWICIOn bowiem za dni ciała Swego ofiarując z wielkim głosem i płaczem prośby i modlitwy Temu, Który mógł Go wybawić od śmierci, wysłuchany został dla Swej sprawiedliwości.
9.DĄBR.WUL.1973On też za życia swego w ciele słał modlitwy i błagania z wołaniem wielkim i łzami do tego, który mocen był wybawić go od śmierci: i został wysłuchany dla swej uległości.
10.DĄBR.GR.1961On też podczas swego życia cielesnego słał modlitwy i błagania z wielkim wołaniem i łzami do tego, który miał moc wybawić go od śmierci; i został wysłuchany dla swej uległości.
11.TYSIĄCL.WYD5Z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.
12.BRYTYJKAZa dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany;
13.POZNAŃSKAOn to za swego życia na ziemi z głośnym wołaniem i łzami zanosił modły i błagania do Tego, który mógł Go ocalić od śmierci. I został wysłuchany, bo okazał uległość.
14.WARSZ.PRASKAZa dni swego ziemskiego życia, wołając donośnie i płacząc, zanosił modły i błagania gorące do Tego, który mógł Go wybawić [od śmierci]. Ze względu na swą uległość został wysłuchany.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To on, w dniach jego cielesnej natury, wśród wielkiego wołania i łez, przyniósł prośby oraz błagania przed Tego, co może go zachować od śmierci, i został wysłuchany z powodu pobożności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW dniach swego życia w ciele z wielkim wołaniem i ze łzami zanosił On błagania oraz usilne prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i ze względu na pobożność został wysłuchany.
17.TOR.PRZ.2023Za dni swojego życia w ciele, z wielkim wołaniem i ze łzami, przynosił On błagania i usilne prośby do Tego, który mógł Go zbawiać od śmierci i został wysłuchany przez wzgląd na pobożność,