« Heb 5:7 List do Hebrajczyków 5:8 Heb 5:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A choć będąc synem, nauczył się od (onich mąk) które cierpiał, posłuszeństwa.
2.WUJEK.1923A chociaż był Synem Bożym, nauczył się z tego, co cierpiał, posłuszeństwa.
3.RAKOW.NTA choć był synem, wszakże nauczył się z tych rzeczy które ucierpiał posłuszeństwa.
4.GDAŃSKA.1881A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa.
5.GDAŃSKA.2017Chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
6.JACZEWSKIBył on Synem Bożym, a przecież w cierpieniu raczył się uniżyć do stanu niewolnika:
7.SYMONI chociaż był synem Bożym, w tem co wycierpiał, zaznał posłuszeństwa:
8.MARIAWICIA zaiste będąc Synem Bożym, nauczył się z tego, co cierpiał, posłuszeństwa;
9.DĄBR.WUL.1973I chociaż był Synem Bożym, z tego, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa.
10.DĄBR.GR.1961Chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał.
11.TYSIĄCL.WYD5I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
12.BRYTYJKAI chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał,
13.POZNAŃSKAChociaż był Synem, z tego, co wycierpiał, doznał, czym jest posłuszeństwo.
14.WARSZ.PRASKAI chociaż był Synem [Bożym], nauczył się przez swe cierpienie [prawdziwego] posłuszeństwa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc nawet będąc Synem miał zwyczaj posłuszeństwa we wszystkich sprawach, z powodu których wycierpiał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał.
17.TOR.PRZ.2023I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.