« Heb 5:8 List do Hebrajczyków 5:9 Heb 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A doskonałym (zostawszy) stał się wszem słuchaczom swoim przyczyną zbawienia wiecznego.
2.WUJEK.1923A doskonałym zostawszy, stał się wszystkim, którzy mu posłuszni są, przyczyną zbawienia wiecznego.
3.RAKOW.NTA doskonałym zostawszy, sstał się onym którzy go słuchają wszytkim przyczyną zbawienia wiecznego.
4.GDAŃSKA.1881A tak doskonałym będąc, stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia wiecznego,
5.GDAŃSKA.2017A uczyniony doskonałym, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni;
6.JACZEWSKIa tak dokonawszy okupu swych wiernych, stał się dla nich przyczyną zbawienia wiecznego
7.SYMONa dostąpiwszy chwały niebieskiej, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, przyczyną zbawienia wiecznego:
8.MARIAWICIi skonawszy, stał się dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni, przyczyną zbawienia wiecznego,
9.DĄBR.WUL.1973A wytrwawszy do końca, dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, stał się przyczyną zbawienia wiecznego.
10.DĄBR.GR.1961A wytrwawszy do końca, dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, stał się przyczyną zbawienia wiecznego.
11.TYSIĄCL.WYD5A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają,
12.BRYTYJKAA osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego
13.POZNAŃSKAA poznawszy je tak doskonale, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy już dokonał całego dzieła, dla wszystkich, którzy Go słuchają, stał się sprawcą wiecznego zbawienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy został doskonałym, stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy mu są posłuszni;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast uczyniony doskonałym, stał się dla wszystkich Mu posłusznych źródłem wiecznego zbawienia -
17.TOR.PRZ.2023A gdy został doskonałym, stał się dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego,