« Heb 5:14 List do Hebrajczyków 6:1 Heb 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574DLa czego zaniechawszy początku Christusowego słowa, ku doskonałości się bierzmy; nie zasię fundament zakładając kajania od martwych spraw, i wiary na Boga.
2.WUJEK.1923Przeto zaniechawszy mowy poczynania Chrystusowego, miejmy się do doskonalszych rzeczy, nie znowu zakładając gruntu pokuty od uczynków martwych, i wiary ku Bogu:
3.RAKOW.NTPrzetoż opuściwszy początek Christusowej mowy, ku doskonałości się miejmy; nie zasię gruntu zakładając pokajania od martwych uczynków, i wiary w Boga,
4.GDAŃSKA.1881Przetoż zaniechawszy początkowych nauk o Chrystusie, miejmy się ku doskonałości, nie znowu zakładając grunty pokuty od uczynków martwych i wiary w Boga.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga;
6.JACZEWSKIOtóż, opuściwszy rzecz o zasadach wiary chrześciańskiej, zastanowimy się tu nad ważniejszemi jej częściami. Nie będziemy tu mówili o potrzebie pokuty i powstania z grzechów,
7.SYMONPominąwszy tedy pierwsze początki nauki Chrystusowej, przejdziemy do rzeczy doskonalszych, nie zakładając nanowo fundamentów przez naukę o nawracaniu się od uczynków martwych i o wierze w Boga:
8.MARIAWICIPrzeto opuściwszy mowę o początku Chrystusowym, wznośmy się do doskonałości, nie zakładając znowu fundamentu pokuty od martwych uczynków i wiary w Boga,
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego też pomijając pierwsze zasady nauki Chrystusa przejdźmy do spraw dalszych, zamiast zakładać znowu fundament przez naukę o pokucie za uczynki martwe, o wierze w Boga,
10.DĄBR.GR.1961Dlatego też, pomijając pierwsze zasady nauki Chrystusa, przejdźmy do pełnej wiedzy, zamiast zakładać znowu fundament (przez naukę) o pokucie za uczynki martwe, o wierze w Boga,
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego, pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie kładąc ponownie fundamentu, jaki stanowią: pokuta za uczynki martwe i [wyznanie] wiary w Boga,
12.BRYTYJKADlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga,
13.POZNAŃSKAStąd też, pomijając podstawy nauki o Chrystusie, przystąpmy do spraw poważniejszych, byśmy nie zakładali od nowa fundamentu, (którym jest) zerwanie z uczynkami martwymi, wiara w Boga,
14.WARSZ.PRASKADlatego przejdźmy już od owych pierwszych założeń nauki Chrystusa do tego, co bardziej doskonałe, nie wracając więcej do rzeczy tak podstawowych, jak konieczność porzucenia martwych uczynków, składanie wyznania wiary w Boga,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego pomińmy temat początku o Chrystusie i bądźmy niesieni ku doskonałości, nie zakładając sobie znowu fundamentu skruchy z powodu martwych uczynków, ufności do Boga,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego pomińmy podstawy nauki o Chrystusie. Przejdźmy do spraw doskonałości. Nie kładźmy znów fundamentu z prawd o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu,
17.TOR.PRZ.2023Dlatego też pozostawiając początek nauki Chrystusa, wznosimy się ku doskonałości, nie zakładając ponownie fundamentu o upamiętaniu się z martwych uczynków i o wierze w Boga,