« Heb 6:9 List do Hebrajczyków 6:10 Heb 6:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie (jest) nieprawy Bóg (żeby miał) przepamiętać uczynku waszego, i prace miłości, którąście pokazali przeciwko imieniu jego, gdyście służyli świętym i służycie.
2.WUJEK.1923Albowiem nie jest niesprawiedliwy Bóg, aby zapamiętał roboty waszej, i miłości, którąście okazali w imię jego, którzyście posługowali świętym i posługujecie.
3.RAKOW.NTAbowiem nie jest niesprawiedliwy Bóg, aby zapamiętał uczynku waszego, i prace onej miłości, którąście okazali przeciw imieniu jego, gdyście służyli świętym, i służycie.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapamiętał pracy waszej i pracowitej miłości, którąście okazali ku imieniu jego, gdyście służyli świętym i jeszcze służycie.
5.GDAŃSKA.2017Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie.
6.JACZEWSKIBóg jest sprawiedliwy, on waszych zasług nie zapomni; pamiętać on będzie o tem, coście dla wiernych w imię jego czynili i co jeszcze czynicie.
7.SYMONWszak nie jest Bóg niesprawiedliwy, iżby miał zapomnieć waszej pracy i miłości, którąście okazali dla imienia jego, kiedyście służyli świętym, a i teraz jeszcze służycie.
8.MARIAWICIBoć nie jest Bóg niesprawiedliwy, żeby miał zapomnieć o uczynku waszym i o miłości, którąście okazali w Imię Jego, wspomagając przedtem i teraz Świętych.
9.DĄBR.WUL.1973Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o pracy waszej i miłości, którąście okazali dla imienia jego, gdyście służyli świętym, a i teraz jeszcze służycie.
10.DĄBR.GR.1961Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o pracy waszej i miłości, którą okazaliście dla imienia jego, kiedy służyliście świętym, a i teraz jeszcze służycie.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i jeszcze usługujecie.
12.BRYTYJKAWszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie.
13.POZNAŃSKABóg nie jest bowiem niesprawiedliwy i nie zapomni o dziełach waszej miłości, jaką okazywaliście, gdy ze względu na Niego wspomagaliście i nadal wspomagacie świętych.
14.WARSZ.PRASKANie można bowiem nawet przypuszczać, żeby Bóg był niesprawiedliwy; żeby mógł nie pamiętać o dziełach waszej miłości, której dawaliście liczne dowody dla Jego imienia, usługując i kiedyś, i teraz jeszcze Jego świętym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem Bóg nie jest niesprawiedliwy, by zapomnieć o waszym trudzie oraz bólu miłości, jaki okazaliście dla Jego Imienia, gdy usłużyliście oraz służycie świętym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg przecież nie jest niesprawiedliwy. On nie zapomni o waszym dziele i o miłości dla Jego imienia. Dowiedliście jej swą wcześniejszą oraz obecną posługą na rzecz świętych.
17.TOR.PRZ.2023Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i o trudzie miłości, jaki okazujcie dla Jego imienia, gdy służyliście i służycie świętym.