« Heb 6:10 List do Hebrajczyków 6:11 Heb 6:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A żądamy każdego zwas, (żebyście chcieli) tęż pilność pokazać ku upewnieniu nadzieje aż do końca.
2.WUJEK.1923A żądamy, aby każdy z was tóż staranie okazał ku wypełnieniu nadzieje aż do końca,
3.RAKOW.NTLecz żądamy aby każdy z was toż okazał staranie ku zupełnemu upewnieniu nadzieje aż do końca.
4.GDAŃSKA.1881A żądamy, aby każdy z was toż staranie pokazywał ku nabyciu zupełnej nadziei aż do końca.
5.GDAŃSKA.2017Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca;
6.JACZEWSKIPragniemy, abyście wszyscy aż do końca zachowali tę gorliwość w wypełnianiu swych obowiązków;
7.SYMONAle pragniemy, aby każdy z was okazywał tęż samą gorliwość aż do końca, aby nadzieja wasza była pełna:
8.MARIAWICIAle też pragniemy tego, żeby każdy z was dla zapewnienia sobie nadziei okazywał taką samą pieczołowitość aż do końca;
9.DĄBR.WUL.1973A pragniemy, aby każdy z was okazał takie samo staranie w wypełnianiu nadziei aż do końca,
10.DĄBR.GR.1961Pragniemy, ażeby każdy z was z taką samą gorliwością przechował pełnię nadziei aż do końca,
11.TYSIĄCL.WYD5Pragniemy zaś, by każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca,
12.BRYTYJKAPragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca,
13.POZNAŃSKAPragniemy zaś, żeby każdy z was do końca troskliwie zabiegał o coraz doskonalszą nadzieję.
14.WARSZ.PRASKATak bardzo pragniemy, aby nikt z was nie osłabł w gorliwości, ale by każdy trwał w niezachwianej nadziei aż do końca;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pragniemy, aby każdy z was wykazywał tę samą gorliwość aż do końca, na skutek całkowitej pewności nadziei;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPragniemy zaś, aby - w obliczu całkowitej niezawodności nadziei - każdy z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie,
17.TOR.PRZ.2023Pragniemy natomiast, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość wobec całkowitej pewności nadziei, aż do końca,