« Heb 6:11 List do Hebrajczyków 6:12 Heb 6:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abyście leniwemi nie byli, lecz naśladowniki (onych) co przez wiarę i długiem oczekawaniem odziedziczają obietnice.
2.WUJEK.1923Abyście się nie stali gnuśnymi, ale naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczą obietnice.
3.RAKOW.NTAbyście gnuśnymi nie byli, ale naśladowcami onych, którzy przez wiarę i długocierpliwość odziedziczają obietnice.
4.GDAŃSKA.1881Abyście nie byli gnuśnymi, ale naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczyli obietnicę.
5.GDAŃSKA.2017Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.
6.JACZEWSKIabyście nie byli opieszałymi, ale iżbyście się stali naśladowcami tych, którzy przy wierze i cierpliwości odziedziczą dane sobie objetnice.
7.SYMONabyście nie zgnuśnieli, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i wytrwałość odziedziczą obietnicę.
8.MARIAWICIabyście się nie stawali gnuśnymi, ale raczej naśladowali tych, którzy przez wiarę i długą cierpliwość odziedziczą obietnice.
9.DĄBR.WUL.1973abyście nie zgnuśnieli, ale stali się naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczą obietnice.
10.DĄBR.GR.1961abyście nie zgnuśnieli, ale stali się naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczą obietnice.
11.TYSIĄCL.WYD5abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic.
12.BRYTYJKAAbyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.
13.POZNAŃSKAŻebyście nie stawali się opieszali, lecz naśladowali tych, którzy dla swej wiary i wielkoduszności odziedziczyli obietnice.
14.WARSZ.PRASKAżebyście, zamiast popadać w ospałość, wiernie naśladowali tych, którzy przez swoją wiarę i cierpliwość otrzymują dziedzictwo obietnic Bożych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.abyście nie byli ociężali, ale byli naśladowcami tych, co z wiary i wytrwałości odziedziczyli obietnice.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITabyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.
17.TOR.PRZ.2023Abyście nie stali się ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.