« Heb 6:12 List do Hebrajczyków 6:13 Heb 6:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo Abrahamowi obiecując Bóg, ponieważ niemiał przez kogo więtszego przysiąc, przysiągł przez się,
2.WUJEK.1923Albowiem Bóg obiecawszy Abrahamowi, iż nie miał nikogo, przez któregoby przysiągł, większego, przysiągł przez samego siebie,
3.RAKOW.NTAbowiem Abraamowi obiecawszy Bóg, gdy nie miał przez kogo więtszego przysiądz, przysiągł przez siebie samego,
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Bóg obietnicę czyniąc Abrahamowi, gdy nie miał przez kogo większego przysiąc, przysiągł przez siebie samego,
5.GDAŃSKA.2017Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na siebie samego;
6.JACZEWSKIObjetnice te dał Bóg Abrahamowi, a nie mając wyższego nad siebie, któregoby imienia mógł użyć w przysiędze, zaprzysiągł je na imię swoje,
7.SYMONAlbowiem Abrahamowi dał Bóg obietnicę, i poprzysiągł ją na samego siebie - nie mając nikogo wyższego, na kogo by przysiągł -
8.MARIAWICIBo gdy Bóg dawał obietnicę Abrahamowi, ponieważ nie miał nikogo większego od Siebie, na kogoby mógł przysiądz, tedy przysiągł na Samego Siebie,
9.DĄBR.WUL.1973Gdy bowiem Bóg Abrahamowi dawał obietnicę, nie mając nikogo większego nad siebie, na którego by mógł przysiąc, poprzysiągł na siebie samego,
10.DĄBR.GR.1961Gdy bowiem Bóg Abrahamowi dawał obietnicę, nie mając nikogo większego nad siebie, na którego by mógł przysiąc, poprzysiągł na siebie samego,
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę, nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, poprzysiągł na samego siebie,
12.BRYTYJKAGdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego,
13.POZNAŃSKAKiedy bowiem Bóg dawał obietnice Abrahamowi, nie widząc nikogo większego od siebie, na kogo mógłby przysiąc, "przysięgał na samego siebie",
14.WARSZ.PRASKABóg zaś, gdy dawał obietnicę Abrahamowi i nie miał nic większego, na co mógłby przysiąc, poprzysiągł na siebie samego
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż Bóg obiecał Abrahamowi, a gdy nie miał na nikogo większego przysiąc, przysiągł na siebie samego,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZauważmy dalej, że gdy Bóg składał Abrahamowi obietnicę i nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na siebie samego.
17.TOR.PRZ.2023Bo gdy Bóg dawał obietnicę Abrahamowi, nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł więc na samego siebie,