« Heb 6:13 List do Hebrajczyków 6:14 Heb 6:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiąc: zaiste błogosławiąc ubłogosławię cię, a mnożąc rozmnożę cię.
2.WUJEK.1923Mówiąc: Jeźli nie błogosławiąc błogosławić cię będę, i rozmnażając nie rozmnożę cię.
3.RAKOW.NTMówiąc: Iście błogosławiąc błogosławić będę tobie, i rozmnażając rozmnożę cię.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Zaiste błogosławiąc błogosławić ci będę i rozmnażając rozmnożę cię.
5.GDAŃSKA.2017Mówiąc: Zaprawdę, błogosławiąc, błogosławić ci będę i rozmnażając, rozmnożę cię.
6.JACZEWSKImówiąc: Błogosławić ci będę, i rozmnożę cię.
7.SYMONmówiąc: "Zaprawdę ubłogosławię ciebie, i rozmnożę ciebie bez miary!"
8.MARIAWICImówiąc: Zaprawdę, błogosławiąc ubłogosławię cię i rozmnażając rozmnożę cię.
9.DĄBR.WUL.1973mówiąc: Zaprawdę błogosławię ciebie i rozmnożę cię szczodrze.
10.DĄBR.GR.1961mówiąc: Zaprawdę ubłogosławię ciebie i rozmnożę szczodrze.
11.TYSIĄCL.WYD5mówiąc: Zaiste, hojnie cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę.
12.BRYTYJKAMówiąc: Zaiste, będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary;
13.POZNAŃSKAmówiąc: " Zaprawdę, obficie cię ubłogosławię i niepomiernie rozmnożę".
14.WARSZ.PRASKAmówiąc: Zaprawdę pobłogosławię cię hojnie i ponad miarę rozmnożę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Z pewnością błogosławiąc, będę ci błogosławił i pomnażając, będę cię rozmnażał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOświadczył: Zaręczam, że ci pobłogosławię i rozmnożę cię obficie.
17.TOR.PRZ.2023Mówiąc: Z pewnością błogosławić ci będę i rozmnożę cię obficie.