« Heb 6:14 List do Hebrajczyków 6:15 Heb 6:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I tak długo zdawszy otrzymał obietnicę.
2.WUJEK.1923A tak długo cierpliwie czekawszy, dostał obietnice.
3.RAKOW.NTI tak długo cerpliwie czekawszy, dostał obietnice.
4.GDAŃSKA.1881A tak długo czekając, dostąpił obietnicy.
5.GDAŃSKA.2017A ponieważ tak cierpliwie czekał, dostąpił spełnienia obietnicy.
6.JACZEWSKIObjetnica ta po długiem i cierpliwem oczekiwaniu ziściła się.
7.SYMONI gdy on oczekiwał cierpliwie, dostąpił tego, co mu obiecano było.
8.MARIAWICIA tak Abraham, długo cierpliwie oczekując, otrzymał to, co mu było przyobiecane.
9.DĄBR.WUL.1973A ten, że oczekiwał cierpliwie, osiągnął to, co mu obiecano.
10.DĄBR.GR.1961A ten, ponieważ oczekiwał tak cierpliwie, osiągnął to, co mu obiecano.
11.TYSIĄCL.WYD5A ponieważ [Abraham] tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane.
12.BRYTYJKAA tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane.
13.POZNAŃSKATak więc wytrwawszy w cierpliwości (Abraham) otrzymał obietnicę.
14.WARSZ.PRASKA[Abraham zaś], ponieważ tak cierpliwie oczekiwał [na spełnienie się obietnicy], otrzymał to, co było mu obiecane.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I tak, będąc wytrwałym, Abraham doszedł do obietnicy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA ponieważ Abraham cierpliwie czekał, otrzymał to, co było treścią obietnicy.
17.TOR.PRZ.2023A tak cierpliwie czekając, osiągnął spełnienie obietnicy.