« Heb 6:15 List do Hebrajczyków 6:16 Heb 6:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ludzie jednak przez więtszego przysięgają; i każdego im sporu koniec na potwierdzenie przysięga.
2.WUJEK.1923Albowiem ludzie przez większego niż sami przysięgają: a każdego sporu ich koniec, ku potwierdzeniu, jest przysięga.
3.RAKOW.NTAbowiemci ludzie przez więtszego przysięgają; a każdego u nich sporu koniec ku utwierdzeniu jest przysięga.
4.GDAŃSKA.1881Ludzieć wprawdzie przez większego przysięgają, a przysięga, która się dzieje ku potwierdzeniu, jest między nimi końcem wszystkich sporów.
5.GDAŃSKA.2017Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a przysięga dla potwierdzenia jest zakończeniem wszystkich sporów między nimi.
6.JACZEWSKILudzie przysięgają na kogoś większego od siebie, i spory między sobą zwykli kończyć przysięgą.
7.SYMONPonieważ ludzie zwykli przysięgać na wyższego od siebie, a przysięga wykonana ku potwierdzeniu czegoś kończy spór wszelki:
8.MARIAWICILudzie bowiem przysięgają przez kogoś większego niźli sami; i każdego ich między sobą sporu końcem ku potwierdzeniu (prawdy) jest przysięga;
9.DĄBR.WUL.1973Bo ludzie przysięgają na większego od siebie, a wszelki ich spór kończy się przysięgą na potwierdzenie.
10.DĄBR.GR.1961Bo ludzie przysięgają na większego (od siebie), a wszelki ich spór kończy się przysięgą na potwierdzenie.
11.TYSIĄCL.WYD5Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla stwierdzenia [prawdy] jest zakończeniem każdego sporu między nimi.
12.BRYTYJKALudzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem;
13.POZNAŃSKALudzie przecież przysięgają na kogoś wyższego i przysięga stanowi dla nich ostateczne potwierdzenie w każdej spornej sprawie.
14.WARSZ.PRASKACzłowiek składając przysięgę odwołuje się zwykle do istoty wyższej od siebie, a przysięga gwarantująca prawdziwość jakiegoś twierdzenia kończy zazwyczaj spory, jakie zdarzają się między ludźmi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo ludzie przysięgają na większego, a przysięga na umocnienie jest końcem każdego ich sporu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie bowiem przysięgają na kogoś większego. Przysięga zamyka każdy ich spór.
17.TOR.PRZ.2023Ludzie bowiem istotnie przysięgają na kogoś większego, a potwierdzająca przysięga jest końcem ich każdego sporu.