« Heb 6:16 List do Hebrajczyków 6:17 Heb 6:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wczem obficiej chcąc Bóg pokazać dziedzicom obietnice nie odmienność rady swej, założył (to) przysięgą.
2.WUJEK.1923W czem chcąc Bóg dziedzicom obietnice obficiej okazać nieodmienność rady swej, przysięgę uczynił,
3.RAKOW.NTW czym obficiej chcąc Bóg okazać dziedzicom obietnice nieodmienność rady swej, pojśrzedniczył przysięgą.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego też Bóg chcąc dostatecznie okazać dziedzicom obietnicy nieodmienność rady swojej, uczynił na to przysięgę,
5.GDAŃSKA.2017Dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą;
6.JACZEWSKII Bóg też pragnąc, aby objetnica jego u potomków Abrahama większą miała wagę, przysięgą ją stwierdził.
7.SYMONprzetoż i Bóg, aby tem skuteczniej okazał dziedzicom obietnicy nieodmienność wyroku swego, dodał przysięgę:
8.MARIAWICItakże też i Bóg, chcąc tem hojniejszą okazać dziedzicom obietnicę i nieodmienność rady Swojej, włożył w nią przysięgę,
9.DĄBR.WUL.1973Przeto i Bóg chcąc dziedzicom obietnicy okazać niewzruszoność postanowienia swego dołączył przysięgę,
10.DĄBR.GR.1961Przeto i Bóg, chcąc dziedzicom obietnicy tym mocniej okazać niewzruszoność postanowienia swego, dołączył przysięgę,
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego Bóg, pragnąc okazać dziedzicom obietnicy ponad wszelką miarę niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą,
12.BRYTYJKARównież Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą,
13.POZNAŃSKAKiedy więc Bóg chciał okazać dziedzicom obietnicy, że Jego postanowienie jest trwałe, sam stał się poręczycielem przysięgi,
14.WARSZ.PRASKADlatego Bóg, pragnąc wykazać że to, co ludziom obiecał, jest absolutnie nieodwołalne, umacnia swoje obietnice przysięgą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez to Bóg związał się przysięgą, postanawiając w większym stopniu ukazać dziedzicom obietnicy niezmienność Jego postanowienia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego Bóg, chcąc mocniej przekonać dziedziców obietnicy o niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego też Bóg, chcąc tym bardziej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojej woli, poręczył przysięgą,