« Heb 6:17 List do Hebrajczyków 6:18 Heb 6:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby przez dwie sprawie nie odmienne, wktórych nie możno skłamać Bogu, mielibychmy krzepką pociechę, którzyśmy uciekli się wprzód założonej nadzieje.
2.WUJEK.1923Abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, w których być nie może, żeby Bóg kłamał, najmocniejszą pociechę mieli, którzyśmy się ku odzierżeniu wystawionej nadzieje uciekli.
3.RAKOW.NTAbyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, w których niemożna jest żeby kłamał Bóg, mocne pocieszenie mieli, którzyśmy się uciekali do tego, abyśmy otrzymali założoną nadzieję.
4.GDAŃSKA.1881Abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne (w których niemożebne, aby Bóg kłamał), warowną pociechę mieli, my, którzyśmy się uciekli ku otrzymaniu wystawionej nadziei,
5.GDAŃSKA.2017Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei;
6.JACZEWSKITym sposobem dwie rzeczy, które w odniesieniu do Boga nie ulegają zmianie - bo Bóg mylić się nie może - są nam rękojmią doczekania się tej pociechy, do której dążymy.
7.SYMONabyśmy w tych dwóch rzeczach niezawodnych, w których niepodobna jest, by nas Bóg omylił, najmocniejszą mieli pociechę:
8.MARIAWICIabyśmy przez te dwie nieodmienne rzeczy, w których niepodobna było, aby miał Bóg zawieść, mieli najmocniejszą pociechę;
9.DĄBR.WUL.1973abyśmy w dwóch rzeczach nieodmiennych, w których Bóg skłamać nie może, doznali najbardziej krzepiącej pociechy.
10.DĄBR.GR.1961abyśmy w dwóch rzeczach nieodmiennych, w których Bóg skłamać nie może, doznali krzepiącej pociechy.
11.TYSIĄCL.WYD5abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei.
12.BRYTYJKAAbyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei.
13.POZNAŃSKAabyśmy dzięki tym dwom niezmiennym wydarzeniom, w których Bóg nie może kłamać, uciekając się do Niego mieli niezachwianą pewność, że umocnimy się w danej nam nadziei.
14.WARSZ.PRASKAOtóż te dwa akty Boże [obietnica i przysięga], nieodwołalne i wykluczające jakąkolwiek możliwość rozminięcia się Boga z prawdą, powinny być dla nas źródłem prawdziwego pokrzepienia, o ile tylko trwać będziemy niezachwianie przy zaofiarowanej nam przez Boga nadziei.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abyśmy z dwóch niezmiennych spraw, w których jest niemożliwe by Bóg skłamał, mieli potężną zachętę; gdyż szukając schronienia, uchwyciliśmy się tej nadziei, która jest przedłożona.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUczynił tak, abyśmy dzięki dwom niezmiennym posunięciom, co do których niemożliwe jest, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do uchwycenia leżącej przed nami nadziei.
17.TOR.PRZ.2023Abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli mocną zachętę, my, którzy ocaleliśmy, by chwycić się leżącej przed nami nadziei,