« Heb 6:1 List do Hebrajczyków 6:2 Heb 6:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pogrążania nauki, i wkładania rąk, powstania też martwych, i sądu wiecznego.
2.WUJEK.1923Nauki chrzczenia, rąk też wkładania i powstania z martwych i sądu wiekuistego.
3.RAKOW.NTPonurzania nauki, i wkładania rąk, i powstania z martwych, i sądu wiekuistego.
4.GDAŃSKA.1881Nauki o chrzcie i o wkładaniu rąk, i o powstaniu umarłych, i o sądzie wiecznym;
5.GDAŃSKA.2017Nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym.
6.JACZEWSKIo Sakramencie chrztu i wkładania rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i karze wiecznej:
7.SYMONo chrzcie i wkładaniu rąk: o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym.
8.MARIAWICIalbo nauki o chrzcie, albo też wkładania rąk, i powstania z umarłych, i wiekuistego sądu.
9.DĄBR.WUL.1973o chrzcie i wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym.
10.DĄBR.GR.1961o chrzcie i wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym.
11.TYSIĄCL.WYD5nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym.
12.BRYTYJKANauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym.
13.POZNAŃSKAnauka dotycząca obmyć, wkładania rąk, zmartwychwstania umarłych czy sądu wiecznego.
14.WARSZ.PRASKAwskazania dotyczące obmyć i wkładania rąk, nauka o zmartwychwstaniu zmarłych i o sądzie wiecznym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.nauki o chrztach, nakładaniu rąk, wskrzeszeniu umarłych oraz o wiecznym wyroku.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITz nauki o chrztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym.
17.TOR.PRZ.2023O nauce o chrztach, o wkładaniu rąk, także o powstaniu z martwych i o sądzie wiecznym.