« Heb 6:19 List do Hebrajczyków 6:20 Heb 7:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdzie wprzód bieżąc, przed nami wszedł Jesus wedle porządku Melchisedeka, arcyoffiarnikiem zostawszy na wieki.
2.WUJEK.1923Gdzie przewodnik za nas wszedł Jezus, według porządku Melchisedechowego Najwyższym kapłanem stawszy się na wieki.
3.RAKOW.NTGdzie przewodnik za nas wszedł Jezus, według porządku Melchisedekowego, przedniejszym Ofiarownikiem sstawszy się na wieki.
4.GDAŃSKA.1881Gdzie przewodnik dla nas wszedł, Jezus, stawszy się według porządku Melchisedekowego najwyższym kapłanem na wieki.
5.GDAŃSKA.2017Gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
6.JACZEWSKIDo tego miejsca najświętszego wskazał nam drogę wódz nasz, Jezus, Kapłan wieczny wedle porządku Melchysedecha.
7.SYMONdokąd przodując nam, wszedł Jezus, stawszy się kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha.
8.MARIAWICIgdzie wszedł dla nas Jezus, Przewodnik nasz, stawszy się Najwyższym Kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha.
9.DĄBR.WUL.1973dokąd przodując nam wstąpił Jezus stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha.
10.DĄBR.GR.1961dokąd wyprzedzając nas wstąpił Jezus stawszy się arcykapłanem na wieki według porządku Melchizedecha.
11.TYSIĄCL.WYD5gdzie Jezus jako poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
12.BRYTYJKAGdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki.
13.POZNAŃSKAdokąd, poprzedzając nas, wszedł Jezus, który stał się "na podobieństwo Melchizedecha" arcykapłanem "na wieki".
14.WARSZ.PRASKAaż tam, gdzie Jezus, przygotowując nam drogę, wszedł za nas stawszy się „arcykapłanem na wieki” na wzór Melchizedeka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdzie wcześniej od nas wszedł najpierw Jezus oraz stał się na wieczność Arcykapłanem według porządku Melchicedeka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITgdzie jako przewodnik wszedł w naszym imieniu Jezus, stając się na wieki Arcykapłanem według porządku Melchizedeka.
17.TOR.PRZ.2023Dokąd w naszym imieniu, jako poprzedzający nas, wszedł Jezus, który stał się według porządku Melchisedeka arcykapłanem na wieki.