« Heb 6:2 List do Hebrajczyków 6:3 Heb 6:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A to uczynim jeśli tylko Bóg pozwoli.
2.WUJEK.1923I to uczynimy, jeźli Bóg dopuści.
3.RAKOW.NTAcz i to uczynimy, jeśli dopuści Bóg.
4.GDAŃSKA.1881A to uczynimy, jeźli tylko Bóg dopuści.
5.GDAŃSKA.2017I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli.
6.JACZEWSKIinnym razem, gdy Bóg na to pozwoli, o tem pomówimy.
7.SYMONUczynimy i to, jeśli Bóg pozwoli.
8.MARIAWICII to także uczynimy, jeśli Bóg pozwoli.
9.DĄBR.WUL.1973Uczynimy i to, jeśli Bóg pozwoli.
10.DĄBR.GR.1961Tak właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli.
11.TYSIĄCL.WYD5A i to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli.
12.BRYTYJKATo właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli.
13.POZNAŃSKAPrzystąpmy zatem z Bożą pomocą do tego dzieła.
14.WARSZ.PRASKA[Tak więc do dzieła!] Jeśli Bóg pozwoli, dokonamy również i tych rzeczy bardziej wzniosłych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To też uczynimy, jeżeli Bóg pozwoli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTak też uczynimy, jeśli Bóg pozwoli.
17.TOR.PRZ.2023A to właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli.