« Heb 6:3 List do Hebrajczyków 6:4 Heb 6:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo niepodobieństwo raz oświeconym, (którzy) też skosztowali daru niebieskiego, i uczęstniki zostali ducha świętego.
2.WUJEK.1923Albowiem nie podobna jest, aby ci, którzy raz są oświeceni, skosztowali też daru niebieskiego i uczęstniki się stali Ducha Świętego,
3.RAKOW.NTAbowiem nie można jest aby ci, którzy raz byli oświeceni, i skosztowali podarowania niebieskiego, i ucześniki się sstali ducha świętego,
4.GDAŃSKA.1881Albowiem niemożebne jest, aby ci, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebieskiego, i uczestnikami się stali Ducha Świętego,
5.GDAŃSKA.2017Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego;
6.JACZEWSKITu przede wszystkiem zwrócę uwagę waszą na to, iż jest rzeczą trudną, aby ci, co poznali naukę niebieską i zasmakowali w niej, co przyjęli Ducha świętego,
7.SYMONBo rzecz to niepodobna, aby ci, którzy raz zostali oświeceni, i skosztowali daru niebieskiego, i stali się uczestnikami Ducha świętego,
8.MARIAWICIAlbowiem niemożliwą jest rzeczą ażeby ci, którzy już raz zostali oświeceni, skosztowali Daru Niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego,
9.DĄBR.WUL.1973Niepodobna bowiem, aby ci, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego,
10.DĄBR.GR.1961Nie podobna bowiem, aby ci, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego,
11.TYSIĄCL.WYD5Nie można bowiem tych - którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się współuczestnikami Ducha Świętego,
12.BRYTYJKAJest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych – którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego,
13.POZNAŃSKAOtóż niemożliwe jest, aby ci, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego
14.WARSZ.PRASKAJeśli bowiem ktoś już raz otrzymał światło wiary, poznał wartość darów niebieskich, znalazł się w szczególnej jedności z Duchem Świętym, rozsmakował się we wspaniałości słowa Bożego
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jest niemożliwe, by raz oświetlonych, którzy najedli się niebiańskiego daru, stali się współuczestnikami Ducha Świętego,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie da się bowiem raz oświeconych, którzy ponadto posmakowali niebiańskiego daru i którym dano stać się uczestnikami Ducha Świętego,
17.TOR.PRZ.2023Albowiem niemożliwe jest, aby tych, którzy raz zostali oświeceni i skosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego,