« Heb 6:5 List do Hebrajczyków 6:6 Heb 6:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A upadli, zasię odnowić się do kajania; (którzy) sobie znowu krzyżują syna Bożego i sromocą (go.)
2.WUJEK.1923A upadli, aby zaś byli odnowieni ku pokucie, znowu krzyżujący sami sobie Syna Bożego, i na pośmiewisko mający.
3.RAKOW.NTA odpadliby, aby zasię mogli być odnowieni ku pokajaniu, znowu krzyżujący samym sobie syna Bożego, i na pohańbienie poddawający.
4.GDAŃSKA.1881Gdyby odpadli, aby się zaś odnowili ku pokucie, jako ci, którzy sobie znowu krzyżują Syna Bożego i jawnie go sromocą.
5.GDAŃSKA.2017A odpadli – ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na hańbę.
6.JACZEWSKIa następnie zaparli się wiary: - aby ci, mówię, znaleźli łaskę pokuty i nawrócenia się powtórnego, bo oni powtórnie ukrzyżowali Chrystusa i na pośmiewisko go wystawili.
7.SYMONa potem odpadli, dali się odnowić po raz drugi przez pokutę: oni, którzy nanowo krzyżują w sobie syna Bożego, i wystawiają go na urągowisko.
8.MARIAWICIa upadli, żeby znowu mieli być odnowieni ku pokucie, krzyżując w sobie znowu Syna Bożego i mając Go za pośmiewisko.
9.DĄBR.WUL.1973gdy odpadną, dali się odnowić znowu przez pokutę, oni, którzy po raz wtóry krzyżują w sobie Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko.
10.DĄBR.GR.1961kiedy odpadną, dali się odnowić znowu przez pokutę, oni, którzy po raz wtóry krzyżują w sobie Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko.
11.TYSIĄCL.WYD5a [jednak] odpadli - odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko.
12.BRYTYJKAGdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko.
13.POZNAŃSKAa mimo to odpadli - ponownie się nawrócili. Oni dla siebie znów ukrzyżowali i zelżyli Syna Bożego.
14.WARSZ.PRASKAa potem taki człowiek mimo wszystko odpadnie od wiary, to jest wprost niemożliwe sprowadzić go ponownie na drogę [prawdziwego] życia, gdyż dokonało się w nim jakby drugie ukrzyżowanie i wystawienie na urągowisko Syna Bożego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i odpadli, znowu odnawiać ku skrusze. Bo ponownie krzyżują sobie Syna Boga oraz go zniesławiają.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa którzy odpadli, ponownie doprowadzić do opamiętania, gdyż oni sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę.
17.TOR.PRZ.2023A mimo to upadli, aby ich na nowo odnawiać ku upamiętaniu, gdyż oni ponownie krzyżują dla siebie samych Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną hańbę .