« Heb 6:7 List do Hebrajczyków 6:8 Heb 6:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz która rodzi ciernie i oset, zbrakowana (jest) i przeklęciu bliska; której koniec na spalenie.
2.WUJEK.1923Lecz która rodzi ciernie i osty, odrzucona jest i blizka przeklęctwa, której koniec na spalenie.
3.RAKOW.NTAle która przynosi ciernie i osty, odrzucona jest i przeklęctwa blisko, której koniec ku spaleniu.
4.GDAŃSKA.1881Lecz która przynosi ciernie i osty, odrzucona jest i bliska przeklęstwa, która na koniec bywa spalona.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest odrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie.
6.JACZEWSKIwzgardzoną zaś, i przeklętą, i na spalenie wskazaną zostanie, gdy tylko ciernie i osty rodzić będzie.
7.SYMONale ta, która wydaje ciernie i osty, nieużyteczna jest i blizka przekleństwa, a koniec jej - spalenie.
8.MARIAWICIale ta, która rodzi ciernie i oset, wzgardzona jest i blizka przekleństwa, której koniec będzie ku spaleniu.
9.DĄBR.WUL.1973Ale ta, która rodzi ciernie i osty, odrzucona jest i przekleństwa bliska, a kresem jej — spalenie.
10.DĄBR.GR.1961Ale ta, która rodzi ciernie i osty, odrzucona jest i bliska przekleństwa, a kresem jej – spalenie.
11.TYSIĄCL.WYD5A ta, która rodzi ciernie i osty, jest nieużyteczna i bliska przekleństwa, kresem zaś jej spalenie.
12.BRYTYJKALecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie.
13.POZNAŃSKATa zaś, która "przynosi ciernie i osty", jest nieużyteczna i grozi jej przekleństwo, a losem jej wypalenie (przez słońce).
14.WARSZ.PRASKALecz kiedy wydaje tylko ciernie i osty, nie przedstawia żadnej wartości; grozi jej rychłe przekleństwo Boże i całkowita zagłada.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ta, co wydaje ciernie i osty okazuje się niewłaściwą oraz bliską przekleństwa, a jej koniec wraz z wypaleniem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTa natomiast, która rodzi ciernie i osty, jest bezużyteczna i bliska przekleństwa, a jej kresem - spalenie.
17.TOR.PRZ.2023Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest nieużyteczna i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie.