« Heb 6:8 List do Hebrajczyków 6:9 Heb 6:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz (my) tuszymy o was namilszy co lepszego, i zbawienia pochopniejszego, choć tak mówimy.
2.WUJEK.1923Ale tuszymy sobie o was coś lepszego, najmilejsi! i zbawienia bliższego, chociaż tak mówimy.
3.RAKOW.NTLecz tuszymy sobie o was, moi mili! cości lepszego i bliższego zbawienia, chociaż też tak mówimy.
4.GDAŃSKA.1881A wszakże, najmilsi! pewniśmy o was coś lepszego i zbawienia bliższego, chociaż tak mówimy.
5.GDAŃSKA.2017Ale chociaż tak mówimy, umiłowani, jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym i towarzyszącym zbawieniu.
6.JACZEWSKIAle, najmilsi, lubo to mówimy, to jednak do was tego bynajmniej nie stosujemy.
7.SYMONLecz o was, najmilsi, tuszymy coś lepszego, i co jest bliższem zbawienia, aczkolwiek w ten sposób przemawiamy do was.
8.MARIAWICIAle my co do was, najmilsi, spodziewamy się lepszych rzeczy i zbawienia bliższych, chociaż tak mówimy.
9.DĄBR.WUL.1973Ale chociaż tak mówimy, po was, najmilsi, spodziewamy się czegoś lepszego i bliższego zbawieniu.
10.DĄBR.GR.1961Jednak chociaż tak mówimy, po was, najmilsi, spodziewamy się czegoś lepszego i bliższego zbawienia.
11.TYSIĄCL.WYD5Ale chociaż tak mówimy, to jednak po was, najmilsi, spodziewamy się czegoś lepszego i bliskiego zbawienia.
12.BRYTYJKAAle chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia.
13.POZNAŃSKAO was, umiłowani, chociaż tak mówimy, mamy jednak lepsze mniemanie, które pozwala ufać w wasze zbawienie.
14.WARSZ.PRASKAAle chociaż tak mówimy, najmilsi, to przecież spodziewamy się po was czegoś zgoła lepszego: jesteśmy przekonani, że osiągniecie zbawienie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale co do was, umiłowani, jesteśmy przekonani o znaczniejszych rzeczach, mających siłę wyzwolenia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAle chociaż tak mówimy, jesteśmy co do was, drodzy, przekonani o rzeczach lepszych, wynikających ze zbawienia.
17.TOR.PRZ.2023Jednak umiłowani, chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, jesteśmy przekonani o czymś lepszym i że trzymacie się zbawienia.