« Heb 7:9 List do Hebrajczyków 7:10 Heb 7:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:30) Bo jeszcze wbiodrach ojcowych był gdy mu zaszedł drogę Melchisedek.
2.WUJEK.1923Albowiem jeszcze był w biodrach ojcowych, gdy wyszedł przeciw niemu Melchisedech.
3.RAKOW.NTJeszcze bowiem w biodrach ojca Abraama był, gdy zaszedł jemu Melchisedek.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jeszcze był w biodrach ojcowskich, gdy wyszedł przeciwko niemu Melchisedek.
5.GDAŃSKA.2017Był bowiem jeszcze w lędźwiach swego ojca, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie.
6.JACZEWSKIboć jeszcze wówczas nie żył na świecie Lewi, gdy Abraham dziesięcinę składał Melchysedechowi.
7.SYMONbo był jeszcze w biodrach ojca, gdy go spotykał Melchizedech.
8.MARIAWICIbo jeszcze w biodrach ojca Abrahama był, gdy wyszedł naprzeciw niemu Melchizedech.
9.DĄBR.WUL.1973był bowiem jeszcze w lędźwiach swego praojca, gdy na spotkanie wyszedł mu Melchizedech.
10.DĄBR.GR.1961był bowiem jeszcze w lędźwiach swego praojca, gdy na spotkanie wyszedł mu Melchizedech.
11.TYSIĄCL.WYD5Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie.
12.BRYTYJKABył bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchisedek wyszedł na jego spotkanie.
13.POZNAŃSKAbo Lewi jeszcze w ogóle nie istniał, kiedy jego ojcu "wyszedł naprzeciw Melchizedech".
14.WARSZ.PRASKAWtedy bowiem, kiedy Melichzedek wyszedł na spotkanie Abrahama, w ciele Patriarchy już przecież przebywał Lewi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo wyszedł mu na spotkanie Melchicedek, kiedy był jeszcze w biodrze ojca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBył on bowiem wciąż w lędźwiach swego ojca, gdy Melchizedek wyszedł na spotkanie Abrahama.
17.TOR.PRZ.2023Był bowiem jeszcze w lędźwiach ojca, gdy Melchisedek wyszedł mu na spotkanie.