« Heb 7:11 List do Hebrajczyków 7:12 Heb 7:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:2) Bo przestawiwszy offiarnictwo, za potrzebą i zakonu przestawienie być musi.
2.WUJEK.1923Bo za przeniesieniem kapłaństwa trzeba, żeby się i zakonu przeniesienie stało.
3.RAKOW.NTAbowiem gdy się przenosi ofiarownictwo, z potrzeby i zakonu przeniesienie się sstawa.
4.GDAŃSKA.1881A ponieważ kapłaństwo jest przeniesione, musi też i zakon przeniesiony być.
5.GDAŃSKA.2017A skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa.
6.JACZEWSKIZe zmianą kapłaństwa musi nastąpić i zmiana prawa.
7.SYMONA ze zmianą kapłaństwa musiała też nastąpić i zmiana zakonu.
8.MARIAWICIBoć za przeniesieniem kapłaństwa musi się też stać przeniesienie i Zakonu.
9.DĄBR.WUL.1973Ze zmianą bowiem kapłaństwa należałoby zmienić i Zakon.
10.DĄBR.GR.1961Ze zmianą bowiem kapłaństwa należałoby zmienić i Zakon.
11.TYSIĄCL.WYD5Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana Prawa.
12.BRYTYJKASkoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu.
13.POZNAŃSKAPrzecież ze zmianą kapłaństwa zachodzi konieczność zmienienia także i Prawa.
14.WARSZ.PRASKAOtóż ze zmianą kapłaństwa wiąże się też potrzeba zmiany Prawa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo kiedy jest zmieniane kapłaństwo z konieczności dokonuje się też zamiana Prawa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSzczególnie, że przy zmianie kapłaństwa z konieczności dochodzi do zmiany Prawa.
17.TOR.PRZ.2023Bo skoro zmieniane jest kapłaństwo, to koniecznie musi nastąpić i zmiana Prawa.