« Heb 7:12 List do Hebrajczyków 7:13 Heb 7:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:3) Bo (ten) na kogo to mówiono, do inego pokolenia należy, z którego żaden nie stał u ołtarza.
2.WUJEK.1923Bo o którym się to mówi, z inszego jest pokolenia, z którego żaden nie pilnował ołtarza.
3.RAKOW.NTBo ten, o którym się mówią te rzeczy, pokolenia innego uczestnikiem jest, z którego żaden nie pilnował ołtarza.
4.GDAŃSKA.1881Bo ten, o którym się to mówi, inszego jest pokolenia, z którego żaden nie służył ołtarzowi.
5.GDAŃSKA.2017Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył przy ołtarzu.
6.JACZEWSKIKapłan, którego wyobrażał Melchysedech, wychodzi z tego pokolenia, które nie należało do służby ołtarza.
7.SYMONTen bowiem, o którym to powiedziano, z innego jest pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi.
8.MARIAWICIAlbowiem Ten, o Którym tu rzecz jest, z innego jest pokolenia, z którego nikt przy ołtarzu na służbie nie bywał.
9.DĄBR.WUL.1973Bo ten, o którym mowa, był z innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi.
10.DĄBR.GR.1961Bo ten, o którym mowa, był z innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi.
11.TYSIĄCL.WYD5Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi.
12.BRYTYJKABo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi.
13.POZNAŃSKATen, o którym mowa, jest członkiem innego pokolenia, z którego nikt nie poświęcał się służbie ołtarza.
14.WARSZ.PRASKATen zaś, do którego odnoszą się powyższe słowa [Jezus], należał przecież do pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż ten, przez którego to jest mówione, zalicza się do innego pokolenia, z którego nikt nie poświęca się ołtarzowi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTen też, o którym mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi.
17.TOR.PRZ.2023Bo Ten, o którym jest mowa, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi.