« Heb 7:13 List do Hebrajczyków 7:14 Heb 7:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:4) Bo jawno iż z Judy wyniknął Pan nasz, na które pokolenie nic o offiarnictwie Moiżesz nie mówił.
2.WUJEK.1923Albowiem jawna jest, iż z Juda poszedł Pan nasz, w którem pokoleniu nic o kapłaniech nie mówił Mojżesz.
3.RAKOW.NTJawna bowiem jest, iż z Judy wyszedł Pan nasz; na które pokolenie nic o ofiarownictwie Moyzesz nie mówił.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jawna jest, iż z pokolenia Judowego poszedł Pan nasz, o którem pokoleniu nic z strony kapłaństwa nie mówi Mojżesz.
5.GDAŃSKA.2017Wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodził z pokolenia Judy, o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz nic nie mówi.
6.JACZEWSKIJest rzeczą dowiedzioną, że Pan nasz pochodzi z pokolenia Judy, które wedle Mojżesza z kapłaństwem nic nie miało wspólnego.
7.SYMONBoć wszystkim wiadomo, że Pan nasz poszedł z Judy, to jest z pokolenia, o którem Mojżesz nie mówi, iżby miało kapłanów.
8.MARIAWICIBo to jawne jest, że Pan nasz wyszedł z pokolenia Judy, o którem to pokoleniu Mojżesz co do kapłaństwa nic nie mówił.
9.DĄBR.WUL.1973Wiadomo bowiem, że Pan nasz wyszedł z pokolenia Judy, a w pokoleniu tym nic o kapłanach nie mówił Mojżesz.
10.DĄBR.GR.1961Wiadomo bowiem, że Pan nasz wyszedł z pokolenia Judy, a w pokoleniu tym nic o kapłanach nie mówił Mojżesz.
11.TYSIĄCL.WYD5Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspomniał o kapłanach z tego pokolenia.
12.BRYTYJKAWiadomo bowiem że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów.
13.POZNAŃSKAPowszechnie wiadomo, że Pan nasz urodził się w pokoleniu Judy, a Mojżesz nic nie mówił o kapłanach z tego pokolenia.
14.WARSZ.PRASKAWiadomo zaś, że Pan nasz należał przez swe narodzenie do pokolenia Judy, tymczasem Mojżesz wcale nie wspomina o kapłanach, którzy by pochodzili z tego pokolenia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem jest oczywiste, że nasz Pan pochodził z Judy, a Mojżesz nic nie powiedział o tym pokoleniu odnośnie kapłanów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiadomo przecież, że nasz Pan pochodzi z plemienia Judy, a o kapłanach z tego plemienia Mojżesz nie wspominał.
17.TOR.PRZ.2023Bo jest oczywiste, że nasz Pan wywodzi się z Judy, o którym to pokoleniu Mojżesz nic nie powiedział odnośnie kapłaństwa.