« Heb 7:25 List do Hebrajczyków 7:26 Heb 7:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:14) Bo taki nam zgodził się arcyoffiarnik, nabożny, nieszkodliwy, niezmazany, odłączony od grzeszników, i wyszej niż niebiosa uczyniony.
2.WUJEK.1923Albowiem przystało, abyśmy takiego mieli Najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników, i który się stał wyższy nad niebiosa,
3.RAKOW.NTAbowiem takowy nam przystał przedniejszy Ofiarownik, świętobliwy, próżen złego, niepokalany, odłączony od grzeszników, i który wyższy nad niebiosa uczyniony jest.
4.GDAŃSKA.1881Takiegoć zaiste przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i który by się stał wyższy nad niebiosa:
5.GDAŃSKA.2017Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa;
6.JACZEWSKITakiego też nam było potrzeba kapłana, jakim jest ten Pan nasz święty, niewinny, niepokalany, nic z grzechem nie mający wspólnego, wyższy nad same niebiossa.
7.SYMONPrzystało bowiem, abyśmy takiego mieli arcykapłana: świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników, wyższego nad niebiosa:
8.MARIAWICIBo przystało, abyśmy takiego mieli Najwyższego Kapłana: Świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i któryby się wyższym stał niż Niebiosa,
9.DĄBR.WUL.1973Przystało bowiem, abyśmy takiego mieli Najwyższego Kapłana: świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników, wyniesionego ponad niebiosa.
10.DĄBR.GR.1961Przystało bowiem, ażebyśmy takiego mieli arcykapłana: świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników, wyniesionego ponad niebiosa.
11.TYSIĄCL.WYD5Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa,
12.BRYTYJKATakiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od, grzeszników i wywyższonego nad niebiosa;
13.POZNAŃSKAWypadało, żebyśmy mieli takiego arcykapłana - świętego, dobrego, czystego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa.
14.WARSZ.PRASKATakiego to właśnie potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem taki był nam właściwy Arcykapłan, co stał się wyższym od niebios, świętym, niewinnym, nieskalanym, oddzielonym od grzeszników.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTaki właśnie potrzebny był nam Arcykapłan: święty, niewinny, niesplamiony, odłączony od grzeszników i wyniesiony ponad niebo.
17.TOR.PRZ.2023Takiego właśnie przystało nam mieć arcykapłana, który stał się święty, niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników i wywyższony ponad niebiosa,