« Heb 7:27 List do Hebrajczyków 7:28 Heb 8:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:16) Bo zakon postanawia arcyoffiarniki ludzie mające mdłość. Lecz rzecz przysięgi która po zakonie (uczyniona) syna (stanowi) na wieki poświęconego.
2.WUJEK.1923Albowiem zakon ludzie postanawiał kapłany krewkości podległe; lecz mowa przysięgi, która jest po zakonie. Syna na wieki doskonałego.
3.RAKOW.NTZakon bowiem ludzi postanawia przedniejszymi Ofiarowniki mające słabość; lecz mowa przysięgi, która się sstała po zakonie, Syna na wieki doskonałym uczynionego.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem zakon ludzi podległych krewkości stanowił za najwyższych kapłanów: ale słowo przysięgi, które się stało po zakonie, postanowiło Syna Bożego doskonałego na wieki.
5.GDAŃSKA.2017Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, ustanowiło Syna doskonałego na wieki.
6.JACZEWSKIZakon ustanowił kapłanów uległych słabościom: przysięga zaś Boża mianowała kapłanem Syna na wieki doskonałego.
7.SYMONBo zakon stanowi kapłanów podległych słabościom, a przysięga, która późniejsza jest od zakonu, stanowi syna uwielbionego na wieki.
8.MARIAWICIZakon bowiem postanawia Kapłanami ludzi podległych słabościom, ale mowa przysięgi, która się stała po Zakonie, postanowiła Syna wiecznie doskonałego.
9.DĄBR.WUL.1973Bo Zakon ustanawiał kapłanami ludzi podległych słabościom, a słowa przysięgi danej po Zakonie — Syna doskonałego na wieki.
10.DĄBR.GR.1961Bo Zakon ustanawia kapłanami ludzi podległych słabościom, a słowa przysięgi danej po Zakonie ustanawiają Syna doskonałego na wieki.
11.TYSIĄCL.WYD5Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, [ustanawia arcykapłanem] Syna doskonałego na wieki.
12.BRYTYJKAAlbowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki.
13.POZNAŃSKATak więc Prawo ustanawia arcykapłanami ludzi podległych słabości, a słowa przysięgi poza Prawem (ustanawiają arcykapłanem) - Syna doskonałego na wieki.
14.WARSZ.PRASKAPrawo ustanowiło kapłanami ludzi niedoskonałych, słowo zaś przysięgi złożonej po ogłoszeniu Prawa [ustanowiło kapłanem] Syna, który jest na wieki niezmienną doskonałością.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ Prawo Mojżesza ustanawia arcykapłanami ludzi, co mają słabość; a słowo przysięgi, zaraz po Prawie – Syna, który jest doskonałym na wieczność.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrawo ustanawia arcykapłanami ludzi podlegających słabościom. Ale słowo przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanowiło arcykapłanem Syna, który stał się doskonałym na wieki.
17.TOR.PRZ.2023Prawo bowiem ustanawia arcykapłanami ludzi mających słabość; ale słowo złożonej przysięgi, po nadaniu Prawa – ustanawia Syna Bożego uczynionego doskonałym na wieki.