« Heb 7:4 List do Hebrajczyków 7:5 Heb 7:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:25) Ano oni co z synów Lewiowych offiarnictwo przyjmują, roskazania mają dziesięciny brać od ludu wedle zakonu, to jest, od braciej swojej, choć też wyszli z biódr Abrahamowych.
2.WUJEK.1923A iście z synów Lewi, urząd kapłański przyjmujący rozkazanie mają, aby brali dziesięcinę od ludu wedle zakonu, to jest, od braciéj swojej, chociaż i oni wyszli z biódr Abrahamowych.
3.RAKOW.NTA onić którzy z synów Lewiowych urząd ofiarowniczy przyjmują, przykazanie mają aby brali dziesięcinę od ludu wedle zakonu, to jest, od braciej swojej, choć wyszli z biódr Abraamowych.
4.GDAŃSKA.1881A ci, którzy są z synów Lewiego, urząd kapłański przyjmujący, rozkazanie mają, aby brali dziesięcinę od ludu według zakonu, to jest od braci swoich, choć wyszli z biódr Abrahamowych.
5.GDAŃSKA.2017Wprawdzie ci z synów Lewiego, którzy otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z prawem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od swoich braci, chociaż wywodzą się z lędźwi Abrahama;
6.JACZEWSKIKapłani, synowie Lewiego, mają prawo pobierania dziesięciny od braci swoich Izraelitów. Mówię, braci, boć wszyscy oni są potomkami Abrahama, a zatem między sobą braćmi.
7.SYMONWprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo, mają rozkaz pobierania dziesięciny od ludu wedle zakonu, to jest od braci swoich, chociaż i ci wyszli z biódr Abrahama:
8.MARIAWICIA ci, którzy otrzymują kapłaństwo z synów Lewi, mają to rozkazanie, aby według swego Zakonu brali dziesięcinę od ludu, to jest od swoich współbraci, chociaż także i oni wyszli z biódr Abrahama.
9.DĄBR.WUL.1973Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo, mają nakaz pobierania według prawa dziesięciny od ludu, tj. od braci swoich, chociaż i oni są potomstwem Abrahama.
10.DĄBR.GR.1961Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo, mają nakaz pobierania według prawa dziesięciny od ludu, tj. od braci swoich, mimo że i oni są potomstwem Abrahama.
11.TYSIĄCL.WYD5Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo, mają zgodnie z Prawem polecenie pobierania dziesięciny od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama.
12.BRYTYJKAWprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama;
13.POZNAŃSKAWprawdzie i tym synom Lewiego, którym powierzono funkcje kapłańskie, Prawo nakazuje pobierać dziesięciny od ludu, czyli od ich braci, chociaż i oni wywodzą się z potomstwa Abrahama.
14.WARSZ.PRASKATo prawda, że potomkowie Lewiego, piastujący godność kapłańską, otrzymali polecenie, zgodnie z Prawem, pobierania dziesięciny od ludu, to jest od braci swoich, chociaż wszyscy wywodzą się od wspólnego ojca Abrahama.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przecież ci z synów Lewiego, co otrzymali kapłaństwo, choć wyszli z bioder Abrahama mają przykazanie z Prawa, by od ludu pobierać dziesięcinę, to jest od swoich braci.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWprawdzie również potomkowie Lewiego, którzy otrzymują urząd kapłański, mają - zgodnie z Prawem - nakaz pobierania dziesięciny od ludu, to jest od swoich braci, choć podobnie jak oni pochodzą od Abrahama;
17.TOR.PRZ.2023Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy przyjmują kapłaństwo, mają przykazanie, by brać dziesięcinę od ludu według Prawa, to jest od swoich braci, choć i oni wyszli z lędźwi Abrahama.