« Heb 7:6 List do Hebrajczyków 7:7 Heb 7:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:27) A oprócz wszelkiego sporu mniejszy od więtszego błogosławion bywa.
2.WUJEK.1923A bez wszelakiego sporu, co mniejszem jest, od lepszego bywa błogosławione.
3.RAKOW.NTA bez wszelkiego przeciwieństwa, mniejsze od zacniejszego bywa błogosławiono.
4.GDAŃSKA.1881A bez wszelkiego sporu mniejszy od większego błogosławieństwo bierze.
5.GDAŃSKA.2017A jest to rzecz bezsporna, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego.
6.JACZEWSKINie ulega wątpliwości, że niższy od wyższego błogosławieństwo otrzymuje,
7.SYMONA nikt nie zaprzeczy, że błogosławieństwo bierze niższy od wyższego.
8.MARIAWICIA toć jest (prawdą) bez wszelkiego sporu, że co jest mniejsze, bywa błogosławione od tego, co jest zacniejsze.
9.DĄBR.WUL.1973A nie ulega wątpliwości, że błogosławieństwo otrzymuje mniejszy od większego.
10.DĄBR.GR.1961A nie ulega wątpliwości, że błogosławieństwo otrzymuje mniejszy od większego.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie ma zaś żadnej wątpliwości, iż to, co mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od tego, co wyższe.
12.BRYTYJKAA rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo.
13.POZNAŃSKABezsprzecznie, niższy bywa błogosławiony przez wyższego.
14.WARSZ.PRASKAOtóż nie ulega wątpliwości, że ten, który błogosławieństwa udziela, jest zazwyczaj wyższy od tego, który je otrzymuje.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A bez wszelkiego sporu mniejsze jest błogosławione przez znaczniejsze.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie podlega zaś żadnej dyskusji, że to, co niższe, przyjmuje błogosławieństwo od tego, co wyższe.
17.TOR.PRZ.2023A bez żadnego sporu, mniejszy przez większego jest błogosławiony.