« Heb 7:7 List do Hebrajczyków 7:8 Heb 7:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:28) A tu jednak śmiertelni ludzie dziesięciny biorą, lecz tam (on) o którem świadczono iż żywie.
2.WUJEK.1923A tu jednak ludzie, którzy umierają, dziesięciny biorą; lecz tam świadectwo ma, iż żywię.
3.RAKOW.NTA tuć dziesięciny ludzie, którzy umierają, biorą, a tam, ten który ma świadectwo, iż żywie.
4.GDAŃSKA.1881A tuć dziesięciny biorą ludzie, którzy umierają; tam zasię on, o którym świadczono, iż żyje.
5.GDAŃSKA.2017Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym zaświadczono, że żyje.
6.JACZEWSKIi, że synowie Lewiego pobierający dziesięciny, ulegają śmierci; o śmierci zaś Melchysedecha pismo nic nie mówi.
7.SYMONKrom tego tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, a tam człowiek, o którym jest świadectwo, że żyje.
8.MARIAWICII nadto tutaj (w Starym Zakonie) biorą dziesięciny ludzie śmiertelni, a tam Ten, o Którym świadczy (Pismo), że jest żywy;
9.DĄBR.WUL.1973A nadto dziesięciny biorą ludzie śmiertelni, a tam taki, o którym stwierdza się, że żyje.
10.DĄBR.GR.1961A nadto dziesięciny biorą ludzie śmiertelni, a tam taki, o którym stwierdza się, że żyje.
11.TYSIĄCL.WYD5Ponadto, tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym wydane jest świadectwo, że żyje.
12.BRYTYJKAW jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje.
13.POZNAŃSKATutaj biorą dziesięciny ludzie śmiertelni, tam zaś ktoś, o kim się świadczy, że żyje.
14.WARSZ.PRASKAPonadto w przypadku potomków z rodu Lewiego dziesięcinę otrzymują zwykli ludzie – śmiertelnicy, natomiast gdy chodzi o Melchizedeka, to dziesięcinę otrzymał ktoś, kto – jak zapewnia Pismo – nie umiera.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także tutaj dziesięciny biorą ludzie, co umierają; zaś tam, Ten, który jest poświadczany, że żyje.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym przypadku, z jednej strony, dziesięcinę przyjmują śmiertelni ludzie, a z drugiej, Ten, o którym poświadczono, że żyje.
17.TOR.PRZ.2023A tu nadto biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam natomiast ten, o którym jest składane świadectwo, że żyje.